God dialog?

Kommunikationsmetoder og mangel på information tyder på, at der bages politiske rævekager om Nordre Skole.

vagn
Læserbrev af Vagn Larsen

Man kan kun rose formanden for Alderslyst Lokalråd, Lone Stig Andersen, for rettidig omhu vedr. hendes indlæg om manglende informationer om fremtiden for Nordre Skole, der naturligvis interesserer lokalrådet i høj grad.

Hendes indlæg i MA fredag d. 13 var så godt timet, at man må have hende mistænkt for , selv at have redigeret læserbrevsspalten.

Samme fredag stod nemlig i MA at læse, at friluftsbadet, Nordvestbadet, skal lukkes pga besparelser i omegnen af en halv mio kroner, hvad også er kommet bag på Alderslyst lokalråd. Havde lokalrådet kendt til beslutningen, var det næppe gået så stille af. Alene det faktum at der blev solgt omkring 15000, børnebilletter, 160 pr dag, til badet i løbet af juni, juli og august, 2013, ville have fået lokalrådet til at ytre sig kritisk om beslutningen.

Lukningstruslen og den manglende information om den nedlagte skole få hundrede meter derfra må siges at stå i skærende kontrast til borgmester Steen Vindum og formand for kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Gitte Villumsens, opfattelse af, at Silkeborg Kommune har en god dialog med foreninger, lokalråd og borgere, der ønsker et kulturhus for bydelen, om god anvendelse af bygningerne på Nordre Skole.

Tværtimod tyder kommunikationsmetoder og mangel på information på, at Lone Stig Andersen har ret, når hun antyder, at der bages politiske rævekager.

Hvorfor ellers behandle Nordre Skole som en ejendomssag og udskyde møder med timers varsel, med den begrundelse, at alle andre skal til fadet først.

Når der så går rygter om, at det meste af bygningen skal rives ned og udstykkes til byggegrunde (tæt/lav bebyggelse), hvis embedsværket da ikke kan finde en investor, der vil overtage bygningen, som den står nu, forstærkes mistroen yderligere.

Kun hallen, som er under restaurering, skulle forblive på kommunale hænder.

At Gitte Villumsen lover sagen i høring et par måneder hen over sommerferien med start 1. juli ser godt ud på papir. Om hun kan levere på det løfte, er ikke sikkert.

Jeg tvivler på, at hun har taget borgmester og embedsværk i ed. Så lang reaktionstid vil nemlig være lig med en vis modstand og deraf følgende bøvl for førnævnte.

Under alle omstændigheder er det behandlingen af de interesserede parter, foreninger, lokalråd og øvrigt nærmiljø, der afgør om byrodets intentioner om et velfungerende nærdemokrati er mere end falsk reklame. Ikke hvad borgmestre og udvalgsformænd udtrykker i mails, læserbreve og skåltaler.