Gudenåen: Der er noget, der er rigtigt og forkert

Heldigvis er vandstanden i Gudenåen, og tilløbene, f.eks Lyså, faldet de seneste uger. Vi har dermed – forhåbentlig – lidt luft til lige at evaluere årets oversvømmelser.

Et af de vigtigste ting at holde sig for øje i den forbindelse er, at 2019 er ekstrem. Oversvømmelserne rammer dermed mange flere end i et “normal-år”, hvilket med rette og helt forståeligt skaber stor frustration og ønske om handling.

Her er det væsentligt for mig at sige, at noget er mere rigtigt end andet at gøre. Ja, faktisk vil jeg gå så vidt som til at sige, at noget er rigtigt, og noget er forkert. Hvis vi ikke forstår det, kommer vi til at rende ind i indtil flere blindgyder.

Hvad er så rigtigt for mig som politiker at gøre i forhold til Gudenåen?

Det er at bruge redskaber som eksempelvis søparkering og jordfordeling/ådalsparkering.

Søparkering handler om at bruge vores søer langs Gudenåen intelligent til håndtering af vandet. Til det formål er vi så heldige, at vi allerede har indtil flere sluser og andre bygværker, vi kan bruge til formålet, blandt andet i form af slusen i Silkeborg. Kan vi bruge dem koordineret, er der belæg for, at det vil gøre en stor forskel. For eksempel er der i dag kun cirka 30 centimeters forskel på vandstanden ovenfor slusen i Silkeborg i løbet af et år, mens der nedenfor slusen er helt op til 130 centimeters forskel på vandstanden. Vi kunne godt i fremtiden styre slusen anderledes, og dermed holde vand tilbage i søerne til glæde for grundejerne nedstrøms slusen, som f.eks i Lysbro og Svostrup.

Jordfordeling/ådalsparkering handler om at tage arealer langs Gudenåen ud af drift med det formål at lade dem oversvømme ved store vandmængder. Det vil kræve, at stat eller kommune opkøber eller bytter sig til de arealer, og eventuelt i samme ombæring omdanner dem til naturtyper, som har godt af delvist tørt, delvist vådt miljø.

Og hvad er så forkert?

Jeg må sige, at det blandt andet er nogle af de virkemidler ift oversvømmelser, som er de mest omtalte i artikler, i læserbreve og på sociale medier. Det er redskaber som fjernelse af sand-aflejringer og øget grødeskæring. Effekten er begrænset, og omkostningerne er for høje, hvad angår skade på naturen og økonomi.

Jeg håber, det står klart af ovenstående, at jeg gerne handler, og handler hurtigt, på oversvømmelserne i Gudenåen. Alt det, vi gør i forhold til Gudenåen, skal dog være lovligt og ske i samarbejde med vores nabo-kommuner ved Gudenåen.

Det gør det desværre ikke hurtigere at få handling bag ordene.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten

Billedet er taget af Gert Malling