Hov, hvad skete der lige?

Budgetprocessen har været alt andet end åben og inddragende

Lene Fruelund og Jørgen Madsen
Af Lene Fruelund og Jørgen Madsen, byrådsmedlemmer

I mandags var der førstebehandling af budgettet for Silkeborg Kommune i byrådssalen, og ved det offentlige møde onsdag aften, arrangeret af Fagligt Fællesskab (kommunalt ansattes fagforeninger), var der indgået et budgetforlig. Af alle undtagen Enhedslisten!

Hvad er der sket fra mandag til onsdag?

Ja, ved 1. behandlingen i mandags annoncerede borgmesteren indledningsvis, at der faktisk allerede var lavet et ændringsforslag til det budgetforslag, vi skulle drøfte, men det ville byrådsmedlemmerne først få tilsendt senere, så vi drøftede et forslag, som vi senere ville få et ændringsforslag til!

Der har sikker været mange byrådsmedlemmer, der mandag aften sad tæt på deres pc’er for at være klar til at modtage ændringsforslaget til budgettet. Vi gjorde i hvert fald, og kl.21.21 dumpede det ind i mailboksen.

OK, det var et forslag med forbedringer af det budgetudspil, vi havde debatteret (på skrømt) under byrådsmødet tidligere. Men der var helt klart behov for yderligere forbedringer. Borgmesteren har initiativretten, så vi tog det helt roligt og tænkte, at han nok ville invitere til et møde.

Vi ventede, og selvom vi havde hørt rygter om et møde, hørte vi intet fra borgmesteren. Først onsdag kl 13.48 blev der indtalt en besked på en telefonsvarer, som desværre ikke umiddelbart blev aflyttet, og samtidig blev der annonceret et nyt forslag til forlig, som vi – sikkert ved en fejl – først modtog på mail kl.16.58 – to minutter før, vi ved samme lejlighed blev inviteret til møde. Det mener vi ikke er acceptable vilkår at deltage i en forhandling om noget så vigtigt som et budget på.

Imidlertid fandt resten af byrådets partier det OK at forhandle et forlig på plads, umiddelbart før de var inviteret af Fagligt Fællesskab til en drøftelse om budgettet for det kommende år.  Da det stod klart for mødedeltagerne, at byrådspolitikerne ikke var kommet for at lytte til dem, men alene for at meddele en fuldbyrdet kendsgerning, udvandrede en stor del af dem.

Det er så Danmarks bedste nærdemokrati for rullende kamera.

Enhedslisten tilslutter sig ikke forliget. Det er der for mange mangler til. Men vi synes heller ikke, at processen har været forenelig med vores opfattelse af, hvordan en åben og inddragende proces bør være – værdier, som ellers skulle kendetegne kommunen.