Hvem bestemmer egentlig i Silkeborg?

Og hvor træffes beslutningerne henne?


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Disse to spørgsmål, savner jeg svar på. Jeg kan umiddelbart afsløre, at det er ikke alt vedrørende kommunens økonomi, der besluttes i byrådssalen.

Anledningen til spørgsmålene er artiklen i Midtjyllands Avis om et muligt nyt Museum Jorn. For det første, så er det ikke i byrådssalen besluttet, at et eventuelt nyt Museum Jorn skal ligge på den grund, der bliver ved Søtorvet, når vejen flyttes. Når byrådet ikke har besluttet beliggenheden, hvem har så? Eller er det er bare sagt så mange gange, at nogle tror, at det er besluttet?

Uanset om Naturfredningsforeningen er positiv over for denne beliggenhed og synes det er i orden, at der bygges ud i/over vandet, så er det langt fra sikkert, at det vil kunne lade sig gøre, for i sådan en sag skal Naturstyrelsen (eller SVANA, som det hedder nu) ind over. Vi ved, hvad der er sket med det planlagte byggeri på hjørnet af Sølystvej og Borgergade. Det var blandt andet også derfor, at Enhedslisten på byrådsmødet i december 2016 foreslog, at vi skulle søge at få en forhåndstilkendegivelse omkring et byggeri. Men til vores og flere andres overraskelse syntes resten af byrådet, at det var helt ligegyldigt. Er det fordi, at man tænker, at hvis først der er lagt en masse penge i projektet, så vil de nok ikke afvise det i Naturstyrelsen?

Der står også at læse i artiklen, at såfremt der bliver opført et nyt Museum Jorn, så har Silkeborg Kommune lovet at forøge det årlige driftstilskud med 3 mio. Den beslutning er heller ikke truffet i byrådet. Men hvem har så truffet den, og hvor har de gjort det henne?

Er det borgmesteren, der har ladet sig overtale? Ligesom han blev overtalt af Lars Larsen til at give 5 mio. til en golfturnering, og som han først efterfølgende fik Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilslutning til? I øvrigt under et lukket punkt på dagsordenen, som først blev sat på dagsordenen ved mødets begyndelse, så ingen andre havde mulighed for at orientere sig om, hvad der var under opsejling.

Der træffes tilsyneladende en del beslutninger, som involverer kommunens økonomi uden for byrådssalen. Det synes vi i Enhedslisten er stærkt betænkeligt.

Det er langt fra sikkert, at det kan lade sig gøre at skaffe de mange millioner. På så løst et grundlag kan vi i Enhedslisten ikke tage stilling til, om vi støtter et nyt museum. Ansvarlige politikere burde tælle til ti, før de lover til højre og venstre.