Hvide og grå elefanter

De hvide trives, mens de grå svinder ind


Af Peter Sig Kristensen

Der er mange store kommunale anlægsprojekter i Silkeborg Kommune i de her år. Flere af dem er allerede færdige eller på vej – for eksempel Jysk Arena, Jysk Park, Søsportens Hus, Campus Bindslevs Plads og Torvet. Mens andre er på tegnebrættet i form af et nyt Museum Jorn og et nyt svømmecenter.

I projektverdenen taler man om ”hvide elefanter”, når projekterne hviler på et spinkelt grundlag, fordi de for eksempel ikke er forankret lokalt, eller fordi de er for store i forhold til det faktiske behov. Så er vi ved at skabe ”hvide elefanter” i Silkeborg Kommune?

”Hvide elefanter” er samtidig i naturen noget særligt fint og sjældent, som dog kun har sit særpræg set i forhold til de mere kedelige og almindelige ”grå elefanter”. Så hvordan har de ”grå elefanter” det i Silkeborg Kommune? Der virker til at være noget galt med forplantningen hos den del af arten:

Samtidig med de store kommunale anlægsprojekter med flercifrede millionbudgetter er det således svært at finde anlægskroner til de ”grå elefanter” på anlægsbudgettet. Det gælder for eksempel på de store driftsområder for skoler og ældre.

Børne- og Ungeudvalget havde på deres sidste udvalgsmøde grå hår i hovedet, da de havde behovene for modernisering af Kjellerup Skole og Dybkærskolen på dagsordenen. I begge tilfælde rakte de afsatte anlægsmidler ikke til hverken nutidens eller fremtidens krav til det gode skolebyggeri. Så hvad gjorde udvalget? De udsatte.

Ældre- og Handicapudvalget konstaterede på deres seneste møde, i forbindelse med debatten om plejeboligplanen, igen efterslæb i forhold til moderniseringen af kommunens plejecentre. Et efterslæb, som vi ikke kender omfanget af, da den seneste vurdering af bygningsstandarden snart har ti år på bagen. Så hvad gjorde udvalget? De tog ikke stilling, men overlod det til byrådet/valgkampen.

Så mens byrådet barsler med flere og flere projekter, der er eller kunne være ”hvide elefanter”, er der noget alvorligt galt med artens overlevelse blandt de ”grå elefanter”. Og i stedet for at gøre noget ved det, bliver sagerne skubbet foran os.

Det grundlæggende må være, at de ”grå elefanter” har det godt i vores kommune.

Det ville derfor være dejligt med politikere, som med lige så store blus i kinderne talte om modernisering af plejehjemmet i Fårvang, som de taler om det nye stadion. Eller politikere, som blev lige så bløde i knæene over moderniseringen af Dybkærskolen som over parkeringskælderen under Torvet.