Hvidvask, skatterestancer og kommunalt budget

Lidt om tal og proportioner

På onsdag samles byrådet for at vedtage budget 2019 for Silkeborg kommune. Det samlede budget er på ca. 5,5 mia. svarende til 0,36 % af det svimlende beløb, som Danske Bank har hvidvasket for i deres estiske filial.

En gruppe forskere kunne i maj 2017 offentliggøre en rapport, hvoraf det fremgik, at de rigeste familier her i landet har i omegnen af 60 mia. kroner placeret i skattely. Det svarer til næsten 11 gange så meget som kommunens budget.

Ligeledes i maj 2017 kom det frem, at der er skatterestancer for ca. 100 mia. her i landet eller godt og vel 18 gange kommunens årlige budget. Samtidig fik vi at vide, at godt 100.000 skatteunddragere er flyttet til udlandet og efterlader sig restancer for ca. 8 mia. svarende til ca. 1,5 gange budgettet.

Silkeborg kommune har 76.848.261 kr til gode i skat – det er næsten det dobbelte af Socialudvalgets årlige budget, eller 36 gange det beløb, der skal til for at fastholde klippekortsordningen for de ældre på plejecentrene på det nuværende niveau. Desværre ligger inddrivelsesopgaven hos SKAT mens kommunen alene kan inddrive ejendomsskatterestancer.

“Med en kontrolrisiko på 3 procent, har vi nået et punkt, hvor sandsynligheden for at vinde på et skrabelod er større end sandsynligheden for, at en virksomheds skatteforhold udtrækkes til kontrol” Sådan skrev tænketanken Cevea i sommers på baggrunds af SKAT’s årlige holdningsundersøgelse. Det antages, at ca. 65.000 virksomheder snyder i skat!

Set på den baggrund er det vel klart, at vi i kommunens budget for 2019 er nødt til at spare på udgifterne til vores ældre og handicappede medborgere! Eller hvad mener du? Det år, hvor disse næsten rituelle nedskæringer på vitale velfærdsområder i kommunen ophører, kan Enhedslisten gå med i budgetforlig, men heller ikke før.

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten