Hvilken udvikling ønsker DU?

Der bliver skrevet mangt og meget i denne tid om huller i torvet, biler og asfalt. Jeg drister mig til at tro, at det ikke er det eneste, der optager menneskene i Silkeborg Kommune.

Læserbrev af Maj-Lie Majbækgaard, byrådskandidat for Enhedslisten

Maj_140

Der bliver skrevet mangt og meget i denne tid om huller i torvet, biler og asfalt. Jeg drister mig til at tro, at det ikke er det eneste, der optager menneskene i Silkeborg Kommune.

Jeg er sikker på, at der er mange der ligesom jeg, tænker på, hvordan vi sikrer vores fælles fremtidige trivsel. At det er vigtigt, at vi i fællesskab hjælper hinanden i alle livets faser. At vi skaber en udvikling, der giver plads og grobund for sunde og givende rammer for det enkelt menneske.

For mig handler det bl.a. om, at vi skal sikre sund økologisk årstidsmad, lavet fra bunden, i alle kommunens institutioner, fra dagplejen til plejehjemmene. Det giver også psykisk velvære, vi må have duften, konsistensen, smagen og madglæden tilbage.

At vi skal fokusere på at skabe mindre støj og os i byen, og give rum til eftertanke og ren luft til hjernen.

At give faget tilbage til vores kommunalt ansatte og udstikke nogle rammer, der ikke er så snævre, at folk selv holder op med at tænke og vise omsorg. Giv tid!

At vi værner om vores smukke natur. F.eks. kun økologisk dyrkning i vandindvindingsområder. Ikke flere dispensationer i tidligere beskyttet natur til asfalt, svinefabrikker og byggegrunde og at vi igen får afgræsset vores vådområder.

At vi energirenoverer vores institutioner og tænker bæredygtighed ind i alle kommunens processer. F.eks. meget bedre affaldssortering

At vi giver hinanden rum til kunst, kærlighed og fællesskab. Vi må igen til at tænke generationerne sammen og f.eks. bygge plejehjem sammen med børnehaver. Intet menneske ung som gammel har fortjent at syne hen i følelsen af, ikke at være værdifuld!

Derfor handler valget den 19. november ikke om udvikling eller ikke udvikling, men om HVILKEN udvikling vi ønsker!