Hvis skyld er det, når der sker nedskæringer i velfærden?

Nej, det er ikke flygtningenes skyld


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Hvis man skulle tro de udtalelser, som pressen aktuelt viderebringer fra flere politikere ikke kun fra Christiansborg men også fra borgmestre og andre lokalt valgte, så er det flygtningene, der er årsagen til velfærdsforringelser. Men det passer ikke, det er det politiske flertals skyld. BASTA!

Når den lille Venstreregering støttet af de øvrige borgerlige – her ikke mindst Dansk Folkeparti – vælger at gøre luksusbiler billigere, så må det koste på andre områder. Når den samme gruppe af partier fastfryser boligskatten, så må det koste på andre områder. Når alle andre partier end Enhedslisten vil købe militære kampfly for mindst 30 mia. kr, så må det koste på andre områder. Og jeg kunne komme med endnu flere eksempler på politisk økonomisk prioritering.

For politik handler rigtig meget om prioritering. Det er prioritering, når man fører en økonomisk politik, der tilgodeser de mest velstillede og gør det sværere for de dårligst stillede at få hverdagen til at hænge sammen. Det er en prioritering, der bla. fører til stigende ulighed, flere familier, der ikke kan klare huslejen, stigning i antallet af unge hjemløse.

Når alle kommuner inklusiv Silkeborg for øjeblikket udarbejder sparekataloger, så er det ikke på grund af flygtningene, men på grund af, at den lille regering – igen støttet af de borgerlige og ikke mindst DF – har besluttet, at kommunerne skal betale et omprioriteringsbidrag til staten. For Silkeborgs vedkommende drejer det sig om ca. 37 mio. som skal afleveres til staten. Hvor skal de penge komme fra? Jo såmænd, ved nedskæringer på de fundamentale velfærdsområder, børnepasning, folkeskole, ældre og handicappede – for det er jo dér man finder de største udgifter, dér, hvor der er mest at hente. Alternativer, for eksempel genindførelse af dækningsafgift, har ingen chance for at blive vedtaget, for sådan prioriterer det politiske flertal her i kommunen ikke.

Når jeg særskilt har fremhævet DF’s opbakning til den lille regering og lokalt i disse spørgsmål, er det fordi DF gerne vil bryste sig af, at være de ældre og dårligst stillede borgeres værner (selvfølgelig undtaget flygtningene). Men det er de ikke. De har et medansvar for de nedskæringer, der vil komme i velfærden i de kommende år som følge af de prioriteringer, som de har været med til at træffe, og som de med stor sandsynlighed også fremadrettet vil være med til at træffe. Men netop DF kan gnide sig i hænderne ved at få årsagen til nedskæringer på den borgernære velfærd tværet af på flygtningene.