Hvor tages beslutningerne?

Det virker ikke som om, det er i byrådet …

Jørgen_1402     Lene_140w
Jørgen Madsen                      Lene Fruelund

Der har været byrådsmøde i Silkeborg – et meget kort et af slagsen. Et af de byrådsmøder, der kan få en til at spekulere over, hvor politikken i kommunen drøftes og besluttes, for det er efter mødet i dag at dømme ikke i byrådet, som i høj grad blot konfirmerer udvalgenes trufne beslutninger.

Der var et par enkelte punkter på dagsordenen, som affødte lidt debat – bl.a. forslag til ny styrelsesvedtægt for folkeskolen. Med en ny folkeskolelov, der træder i kraft fra det kommende skoleår, er det blevet muligt for kommunerne at vælge at nedlægge pædagogisk råd på skolerne. Det har et flertal i børn og unge-udvalget minus EL’s medlem Jørgen Madsen besluttet at gøre. Udvalget indstillede til byrådet at beslutte denne nedlæggelse, og da Jørgen Madsen var sygemeldt til dagens byrådsmøde, forsvarede Lene Fruelund EL’s synspunkter. På mødet fik hun helt uventet – men ganske forståeligt – opbakning til sit synspunkt fra Venstres Gitte Willumsen, der i sit civile liv er folkeskolelærer, og som derfor bliver direkte berørt af den nye styrelsesvedtægt.

Som sagt er det ikke i byrådet de store debatter foregår, og ikke overraskende, blev den nye styrelsesvedtægt vedtaget og pædagogisk råd dermed nedlagt.

Du kan se debatten her.