Hvordan har du det?

Med dette indlæg har jeg et håb om at få sat skub i tankerne hos læserne, så jeg får en masse tilbagemeldinger med gode idéer. Derfor – selvom det er lidt langt – håber jeg du vil læse til ende og sende mig et par linjer med dine tanker.

Sundheds- og Ældreudvalgets ene ben handler om borgernes sundhed. Der arbejdes på mange fronter i et forsøg på at forbedre vores sundhedstilstand, og rigtig mange af indsatserne foregår i et samarbejde med andre aktører på området. Dog er der et par helt nærliggende mulige samarbejdspartner, som jeg tror vi med fordel kunne forsøge at aktivere i nogle fælles bestræbelser: Børne- og Ungeudvalget og Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

I følge den store regionale undersøgelse ‘Hvordan har du det’ står det skidt til med de unges mentale trivsel, og det er gået den forkerte vej de seneste 4 år. En undersøgelse, som Børnerådet har fået udarbejdet, tyder på, at en del af årsagen kan findes i det præstationspres, som mange unge føler, der lægges på dem i skolen. De skal have vurderet deres uddannelsesparathed, de skal testes, de have bestemte karakterer for at kunne indfri deres ønsker til en videre uddannelse.
I undersøgelsen ‘hvordan har du det’ fremgår det også at de unges fysiske sundhed er forringet, flere begynder at ryge, flere er eller har tendenser til overvægt.

Kan Sundheds- og Ældreudvalget i samarbejde med Børne- og Ungeudvalget sætte handlinger igang, der forsøger at ændre denne triste udvikling?

– forøg på skoler med at gøre dem test- og karakterfri: Hvad er der af muligheder?
– røgfrie miljøer: En ny undersøgelse af partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens bekæmpelse og TrygFonden står bag viser, at hver femte i alderen 14-19 år, der ryger har fået deres debut i skolen. Hvordan kan vi forhindre det?
– sunde kostvaner og daglig bevægelse: Skal vi have sukker- og slikfri skoler? Skal vi give mulighed for sund kost i skoler, og hvordan kan det gøres uden ‘bunden slås ud af kommunekassen’? Hvordan kan vi gøre det hipt at bevæge sig mere? Er det legalt at snakke kost med forældre, hvor man mener, at deres børn er i risikozonen for at blive overvægtige?

Men det går ikke kun den gale vej med børns og unges sundhed, det gør det også med voksnes. Kan Sundheds og Ældreudvalget i samarbejde med Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sætte initiativer igang, der inspirerer borgerne til at bevæge sig mere?

– Der er mange vandreruter i skovene, men det er mest overfor turister de markedsføres. Hvad kan vi gøre for at lokke flere af kommunens borgere ud på disse ruter?
– Hvordan får vi flere til at lade bilen stå og bruge ben eller cykler?

Politikerne i byrådet er bare 31 ud af kommunens over 90.000 borgere, det er et begrænset antal, og derfor efterspørger jeg også idéer på disse områder fra alle andre borgere. Skriv her på facebook, men endnu bedre på en mail til lene.fruelund@silkeborg.dk

DEFACTUM undersøgelse – Hvordan har du det?

Lene Fruelund
Byrådsmedlem for Enhedslisten