I går vedtog 28 ud af byrådets 31 medlemmer et budget for Silkeborg for 2020. Enhedslisten og den enlige fra DF stemte ikke for.

De byrådsmedlemmer, der kom ude fra til byrådsmødet kl.15.00 blev mødt af bedsteforældre og unge, der demonstrede for at gøre opmærksom på, at byrådets ambitioner på klimaområdet er ikke-eksisterende. Det var godt at møde de engagerede klimaforkæmpere, de har ret, byrådsflertallets ambitioner er til at overse. Der var til gengæld ikke nogle, der demonstrerede for de ældre, selvom ambitionerne på dette område heller ikke er værd at skrive om – eller rettere, er triste at skrive om.

I Enhedslisten har vores prioritet ved budgetforhandlingerne været, at Sundhed- og Ældreområdet, Social- og Børne-Familieområdet skulle have et budget, som vil kunne dække udgifterne til den service vi har i dag. Det kunne flertallets budgetforslag ikke, og derfor havde vi lavet et budgetforslag selv, hvor disse vigtige områder var prioriteret. Desværre var det kun os selv, der stemte for, mens flertallet åbenbart mener, niveauet på disse områder er så højt, at der godt kan spares.

I fremlæggelsen af vores budgetforslag gjorde jeg det klart, at Sundheds- og Ældreudvalget skulle have tilført 25,5 mio. mere alene for at opretholde det serviceniveau, som er besluttet efter de seneste nedskæringer her i 2019. Borgmesteren og bl.a. Sørens Kristensen (S) mente beløbet var betydeligt lavere og det vedtagne budget tilførte blot 6 mio. til området.

På mødet i Sundheds- og Ældreudvalget onsdag fik jeg desværre bekræftet, at det er mine tal, der er de korrekte. Således står udvalget overfor at skulle spare 20 mio. fra januar – eller bare håbe, det hele retter sig af sig selv! (F.eks. Hvis der kommer en voldsom influenzaepidemi….)

Det er situationen. Har du en pårørende eller en ven, som er på plejehjem eller afhængig af hjælp fra hjemmeplejen, så ved du nu, at du skal forvente en dårligere service fremover. Du kan godt forberede dig på, at din hjælp kan blive uvurderlig.

 

Med venlig hilsen

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KL’s Socialudvalg