Ingen Nordskovvej – uanset linjeføring

Den konservative trafikudvalgsformand, Frank Borch, mener ikke, Naturstyrelsens veto mod den planlagte linjeføring vil medføre de store problemer – men han kan nu heller ikke se andet end biler, biler og biler.

Indlæg af Mikael Hasle, byrådskandidat

Mikael_140

Det skulle blive Naturstyrelsen, der satte en stopper for bilfundamentalisternes vanvittige ide om at pløje en del af Nordskoven op for at lave en ny gennemfartsvej fra den kommende motorvej til midtbyen. Som påpeget af Danmarks Naturfredningsforening og rigtigt mange silkeborgensere vil vejen nemlig gå ud over dyrebare naturværdier, som for eksempel kæmpesalamander og damflagermus – ud over at den smukke, bynære skov vil meste meget af sin herlighedsværdi.

Men bemeldte Frank Borch lader sig ikke afficere af Naturstyrelsens veto, ja,  han regner faktisk ikke med, at det overhovedet er et problem! Heller ikke Naturstyrelsens krav om dokumentation for, at der ikke kan findes andre løsninger på det påståede problem med voksende trafik imponerer Frank Borch. Han sagde således mandag til Midtjyllands Avis, at ‘Vi har undersøgt andre muligheder, og Nordskovvej er den bedste.’

Der er faktisk rejst tvivl om sandhedsværdien af påstanden om, at andre muligheder er undersøgt – men en mulighed er i hvert fald ikke blevet det, nemlig ideen om at nedbringe mængden af biler! Frank Borch indrømmede efter et borgermøde over for overtegnede, at den mulighed uden videre anstalter var afvist som ‘urealistisk’. Det er den måske i en bilfundamentalists øjne, men ikke i Enhedslistens! Vi har flere gange påpeget redskaber, der kan nedbringe trafikmængden, og dem fastholder vi. Vi vil ikke have flere veje ind i byen. Det er ikke mangel på veje, men mængden af biler, der er Silkeborgs problem. Derfor skal vi decimere trafikken og ikke bygge flere veje – eller parkeringspladser, for den sags skyld!

Derfor kan vælgerne være sikre på, at når Enhedslisten kommer i byrådet, vil vi på det kraftigste fastholde vores nej til Nordskovvej – uanset hvilken linjeføring Frank Borch og konsorter måtte finde på!