Jyllands grønne og blå hjerte – med biodiversitet i fokus

Prøv engang at finde et billede af et hjerte. Ikke et symmetrisk julehjerte som de mange i denne juletid. Men et lidt mere usymmetrisk hjerte, som det ser ud i kroppen.

Og tag så et kig på formen på Silkeborg Kommune på et kort.

Kan du se det?

Silkeborg Kommune er Jyllands hjerte. Vel og mærke Jyllands grønne og blå hjerte, som det ligger der, domineret af små og store skove, vandløb og søer.

Dette særlige kendetegn for Silkeborg Kommune kalder på respekt og ydmyghed for naturen i sin egen ret. Ikke naturen som kilde til produktion af tømmer eller fødevarer. Eller naturen som kilde til at få ro på eller til at få oplevelser med høj puls.

Nej, naturen i sin egen ret.

Vi ønsker at give Jyllands grønne og blå hjerte en julegave, som vi tror, Silkeborg Kommune har ønsket sig længe.

En politik for naturen – med stort fokus på biodiversitet.

En sådan politik skal gøre det klart og tydeligt for os alle, at Silkeborg Kommune udover en grå infrastruktur med byer og veje også har en grøn og en blå infrastruktur, som binder kommunen sammen, og samtidig binder kommunen sammen med resten af Jylland, Danmark, ja for den sags skyld resten af verden.

En infrastruktur, der som det vigtigste skaber liv over jorden, på jorden, under jorden og i vandet.

Den blå infrastruktur får vi jo nærmest forærende af Gudenåen, som løber ind i kommunen i øst og løber ud i nord. Som undervejs tager vand ind fra store tilløb som Salten Å, Funder Å, Gjern Å og Alling Å, som skaber blå korridorer i store dele af kommunen.

Den grønne infrastruktur ser vi særligt mod vest i kommunen med den artsrige Stenholt Skov samt Kompedal Plantage, men også mod syd med det sammenhængende skovområde spændende næsten helt fra Ikast til Ry gennem usædvanligt varierede naturområder som Vrads Sande og Velling Skovene i vores kommune.

Naturen derude kalder bare på en sammenhængende naturpolitik med fokus på biodiversitet, og vi stiller os i første række i arbejdet med at udvikle den. Heldigvis står vi ikke på bar bund, da flere andre kommuner i Danmark, eksempelvis Mariagerfjord og Middelfart kommuner, allerede er ude over de grønne og blå stepper.

Den vigtigste inspirationskilde til en politik for naturens rigdom findes dog hos dig som borger. Vi vil gerne have dit engagement i naturen, ja måske ligefrem til din kærlighed til naturen, bragt i spil, når vi arbejder frem mod målet om større fokus, balance, respekt og ydmyghed i forhold til de værdier, vi har derude i det grønne og blå hjerte af Jylland.

Vil du være med til at skabe større balance og bedre rammer for naturen?

Så har vi nu taget første skridt til, at vi også i Silkeborg kommune målrettet arbejder for en rigere natur i hjertet af Jylland.

 

Claus Løwe Klostergård og Peter Sig Kristensen

Formand og medlem af Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Komm