Kære Hans Okholm…

 

(Jarl Gorridsen, formand for Silkeborg Forsyning, må gerne læse med)
Du skriver torsdag i en kronik i MJA, at vind, sol og biomasse er fremtidens energikilder. Du skriver også at Silkeborg har muligheden for at komme i den energipolitiske førertrøje, hvis vi har modet og tør tage nogle visionære beslutninger i den nærmeste fremtid. Det sidste er jeg helt enig i, det første er jeg til gengæld ikke helt enig i – du mangler nemlig at nævne geotermi, som en af fremtidens energikilder. Mærsk – eller rettere A.P. Møller Holding, har netop meldt ud, at de er parate til at investere milliarder i geotermi. Geotermi har et kæmpe potentiale. Netop Silkeborg er i en tidligere geologiske undersøgelse udpeget som et område, hvor der er et stort potentiale for at hente varmt varmt op fra undergrunden til fjernvarmesystemet.

Biogas er ikke 100% CO2 neutral. Som du skriver, kan næsten alt bruges i et biogasanlæg, men at så majs og andre afgrøder for at høste dem og bruge dem til biogas, er i mine øjne ikke bæredygtigt. Jorden bør i stedet bruges til afgrøder til menneskeføde alternativt gives tilbage til naturen. Det er heller ikke CO2 neutralt at importere træ og flis fjernt fra Danmark for at lave biogas. Her overfor stå geotermi som 100% CO2 neutralt og bæredygtigt. Biogas skal etableres med omtanke, og det kan vi også sagtens gøre, men vil Silkeborg for alvor i den grønne førertrøje, så skal vi satse NU for at få nogle millioner af Mærsks Milliarder til Silkeborg.

Af Lene Fruelund, byrådsmedlem for Enhedslisten

“Geotermi er en vedvarende energiform. Geotermisk energi findes i undergrunden i form af varmt saltholdigt vand…  I et geotermisk anlæg pumper man varmt vand op til overfladen gennem en boring. Her indvinder man varmen ved hjælp af varmevekslere, før man pumper det afkølede vand ned i undergrunden igen…  Det varme vand indeholder energi, som kan udnyttes…  Temperaturerne i den danske undergrund er for lave til, at kunne udnytte den geotermiske energi til at producere elektricitet. I stedet producerer Danmark fjernvarme fra geotermisk energi.” -Energistyrelsen