Kan eller vil Dansk Folkeparti ikke forstå?

Lene Fruelunds indlæg i budgetdebatten

LeneFruelund01

Specielt af hensyn til DF vil jeg godt hæfte mig ved budgettet for ældreområdet. For når Harry Madsen siger, at DF er gået med, fordi der er tilført ældreområdet ekstra penge, så er der helt klart noget DF ikke har forstået eller ikke vil forstå. Så hør godt efter DF.

Jeg er desværre nødt til at gå lidt tilbage i tiden:

Det første møde, jeg overhovedet deltog i i Ældre- og Handicapudvalget var d. 9/1 2014. Der var et punkt på dagsordenen, der hed risikoanalyse i forhold til budgetoverholdelse i 2014. Af bilaget til punktet fremgik det, at Det forventes, at der er en vis sandsynlighed for, at regnskabet for 2014 vil overstige budget 2014 med op mod 12 mio. kr.

Hvordan kunne det lade sig gøre, at man allerede d. 9/1 kunne forudse en budgetoverskridelse i forhold til et budget, der var vedtaget få måneder forinden? Hvad var der dog sket i mellemtiden? Var der dukket en uforudset pukkel af ældre mennesker med behov for hjælp op i løbet at de første vintermåneder?

Svaret lå lige for – men det gik først op for mig, da vi nåede frem til det tidspunkt, hvor regnskabet for 2013 forelå. Her kunne jeg se, at regnskabet for 2013 udviste et større forbrug end budgettet for 2014. Med andre ord: Vi skulle klare at dække et pleje- og omsorgsbehov for flere ældre med færre midler – det kalder jeg underbudgettering!

Måden vi lægger budget på her i kommunen er – som byrådsmedlemmerne selvfølgelig er bekendt med – at hvert område får udmeldt en budgetramme i foråret, som er udregnet på baggrund af budgettet for samme år. Altså budgetrammen for 2015 blev beregnet på baggrund af budgettet for 2014, som altså var underbudgetteret. Det tog byrådet konsekvensen af her i foråret med en ekstrabevilling til afhjælpning af overtrækket i 2014. Men det ændrer ikke på budgetrammen for 2015, som stadig er for lav, og budget 2015 ligger nu til grund for budgetrammen for 2016. Var det derimod det forventede regnskab for 2015, der skulle ligge til grund for budget 2016, skulle bevillingen forhøjes med ca. 15 mio., når der tages højde for PL og demografi.

Kort sagt: Vi kommer til at skulle spare på ældreområdet – måske på grund af et merforbrug i 2015, men helt sikkert fordi budgettet for 2016 ikke rækker til den daglige drift.

Når vi så tillige begaves med et friplejehjem, som vi i udvalget ikke har haft mulighed for at vælge hverken til eller fra endsige beslutte hvor i kommunen, det skal ligge, og som kommer til at medføre en ekstra udgift på noget der ligner 8,4 mio. OG vi kun får tilført 5 mio. OG området i forvejen er underbudgetteret, så vil jeg bare rigtig gerne vide, hvordan DF, som bryster sig af at være de ældres vogter og værner, mener, at de kan være med i et budgetforlig, som de facto ikke tilfører ældreområdet så meget som én krone? Et budget, der med sikkerhed ikke kan holde – medmindre vi får en rigtig grim vinter. Jeg lover at stå som garant for, at de nedskæringer, som jeg kan forudse i 2016 på ældreområdet kommer til behandling i byrådet. Så kan DF få lov til at stå på mål for deres hykleriske ældrepolitik.