Klimahandling nu

Som udvalgsmedlemmer i Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune forstår vi til fulde, at borgere, grupper og foreninger i Silkeborg Kommune efterspørger handling på klimaområdet.

Vi har som jer haft svært ved at være tålmodige, for klimaudfordringerne er reelle.

På vores seneste udvalgsmøde vedtog vi en klimastrategi og tog straks derefter fat på handlingerne.

Vi har tilstrækkeligt med forslag til handlinger at vælge mellem i det arbejde. Der er faktisk hele 55 forskellige forslag at gå ombord i. Den samlede regning er mere end 85 millioner kroner, og det vel og mærke kun for den cirka halvdel af forslagene, som der pt er sat økonomi på.

Vi vælger nu den tilgang, at det handler om at gå efter de forslag med de størst mulige effekter, hvad angår nedbringelse af CO2-niveauet. Vi skal have fat i de store håndtag, der batter noget, og som det typisk også tager længst tid at dreje på.

Det er eksempelvis inden for energi-området, hvor et tæt samarbejde mellem Silkeborg Kommune og både Silkeborg Forsyning, kommunens grønne virksomheder, lokalråd og du som borger bliver helt essentielt.

Det er også på transport-området, hvor vi ser Silkeborg Kommune gå foran i forhold til at omstille til fossilfri brændstof.

Samtidig har vi mulighed for et kinder-æg i Silkeborg Kommune, når vi taler klimahandlinger. Det handler om at kombinere klima, natur og outdoor. Ved at sætte skub på skovrejsning kan vi således både binde CO2, skabe mere natur og give bedre muligheder for outdoor aktivitet. Og ved at omlægge arealer ved Gudenåen, og Gudenåens tilløb, til natur kan vi fastholde CO2 på arealerne, skabe nye moser og anden vådbunds-natur og igen give flere oplevelser til udelivet. Samtidig får vi så i højere grad fremtidens oversvømmelser flyttet steder hen, hvor de ikke gør så meget skade på bygninger, veje og anden værdifuld ejendom.

I den kommende opstart på budgetforhandlingerne for næste år ønsker vi at sætte klimahandling på dagsordenen så tidligt som muligt.

Vi forestiller os således afsat 5 millioner kroner årligt de kommende år til klimahandlinger. Samtidig forestiller vi os afsat flere ressourcer til kommunal arbejdskraft, som kan løfte vores gode ambitioner. Uden gode folk i maskinrummet i kommunens administration, som også kan engagere dig som borger i klimakampen, kommer vi langsomt fremad med vores gode viljer. Så her tænker vi yderligere 1 million kroner afsat i 2021.

Måske endda vi kan fremrykke klima-investeringer fra de kommende års budgetter, således at vi som kommune bidrager til at få gang i hjulene oven på en tid med virus i samfundet.

Claus Løwe Klostergård og Hans Okholm, SF, Jonas Sivertsen og Svend Thue Damgaard, S samt Peter Sig Kristensen, Ø

Alle medlemmer af Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune