Koch-rapport uden sikring for udsatte arbejdsløse

Der er i den grad brug for et opgør med det beskæftigelsessystem, som blev bygget op under VKO.

Christian Juhl 133
Af Christian Juhl, arbejdsmarkedsordfører

Enhedslisten ser gode og dårlige elementer i Koch-udvalgets anbefalinger. Det er positivt, at udvalget vil give ufaglærte et uddannelsesløft, men problematisk at det skal ske på nedsats dagpengesats, og at udvalget samtidig vil fjerne retten til seks ugers selvvalgt uddannelse. Jeg havde også håbet, at udvalget ville foreslå et mere grundlæggende opgør med 00’ernes bureaukratiske og ydmygende beskæftigelsessystem og lade A-kasserne og arbejdsmarkedets partere spille en mere fremtrædende rolle i beskæftigelsesindsatsen:

Der er i den grad brug for et opgør med det beskæftigelsessystem, som blev bygget op under VKO. Vi skal have et beskæftigelsessystem, som tager udgangspunkt i og giver den arbejdsløse konkrete rettigheder til uddannelse og opkvalificering.

Det er positivt, at udvalget foreslår et uddannelsesløft til de ufaglærte. Men vi er ærgerlige over, at de samtidig vil udhule de arbejdsløses ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Vi havde også håbet, at udvalget havde lagt op til, at A-kasserne og arbejdsmarkedets parter skulle spille en langt mere aktiv rolle i den lokale beskæftigelsesindsats. Det er desværre ikke tilfældet.

Men det allerstørste problem er, at udvalget slet ikke har diskuteret det altoverskyggende problem inden for beskæftigelsesindsatsen: Hvad vi skal stille op med de mere end 34.000, som er faldet ud af dagpengesystemet, siden dagpengereformen trådte i kraft. Men det har regeringen desværre ikke ønsket.

Udvalgets udgangspunkt er, at der ikke må flyttes penge ud af dagpengesystemet, som Venstre ellers har stillet krav om til de kommende forhandlinger. Det er vi enige med udvalget i. For Enhedslisten er det afgørende, at den kommende beskæftigelsesreform ikke bliver en spareøvelse, som skal finansiere nye skatterabatter til virksomhederne, men en reform, der giver de arbejdsløse konkrete rettigheder til uddannelse og opkvalificering.

Enhedslisten lancerede i januar partiets samlede bud på en reform af beskæftigelsessystemet, som bliver udgangspunkt for partiets forhandlinger. Du kan downloade det her.