Kommunalt oprør

Kom til demonstration den 12. maj ved Rådhuset

oprør1

Borgere, offentlig ansatte og mange lokalpolitikere har fået nok af besparelser, som ødelægger vores tryghed og velfærd. I vores velfærdssamfund bygger vi trygheden på, at offentligt ansatte skaber gode daginstitutioner, velfungerende skoler, et godt sundhedssystem, værdig hjælp til ældre og støtte til udsatte borgere.
Trygheden kan ikke bevares, når regeringen og dens støttepartier kræver nye milliardbesparelser gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag.Besparelserne vil føre til massefyringer af offentlig ansatte og store forringelser af institutioner, skoler, sundhed og ældrepleje.
Det vil vi ikke acceptere. Vi forlanger, at Kommunernes Landsforening står fast i forhandlingerne om økonomiaftalen med regeringen, og siger nej, hvis ikke omprioriteringsbidraget er væk.
Derfor arrangerer Velfærdsalliancen den 12. maj demonstrationer over hele landet – og i skrivende stund er der anmeldt demonstrationer i 60 kommuner, og flere kommer helt sikkert til.
I Silkeborg mødes vi torsdag den 12. maj, klokken 17 ved Rådhusets parkeringsplads ved søsiden.
Enhedslisten Silkeborg opfordrer alle silkeborgensere til at møde op og være med til at protestere mod regeringens omvendte Robin Hood-politik, som betyder, at samfundets svageste skal betale for skattelettelser til de allerrigeste.