Kommuneplaner? De er kun til pynt!


Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem

Kl. 18.48 den 26. juni godkendte et enigt byråd en ny kommuneplan, som skal række frem til 2028. Forud er gået et stort arbejde blandt byrådspartierne, ikke mindst i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Massevis af borgere har været involveret i lokalråd og på borgermøder. Et stort og på mange måder flot arbejde.

22 minutter og 40 sekunder senere godkendte et stort flertal i samme byråd den tredje ændring i samme kommuneplan – efter indstilling fra et helt enigt Plan-, Miljø- og Klimaudvalg!

Den første var for et erhvervsområde i Thorning. En fornuftig ændring, som forarbejdet til kommuneplanen ikke kunne have taget højde for.

Den anden i Hjøllund er et eksempel på imponerende dårligt planarbejde, og vil gøre det muligt helt unødvendigt at udvide en grusgrav ind mod Hjøllund by.

Den tredje, som jeg vil beskrive nærmere her, giver mulighed for at bygge i 4-6 etager mellem Herningvej og Ørnsø i Lysbro.

I den gamle kommuneplan, som gjaldt indtil byrådsmødet, var området udlagt til boligbyggeri i max. to etager med en bebyggelsesprocent på 40. I den nye kommuneplan gælder nøjagtigt de samme bestemmelser.

Alligevel godkendte hele byrådet minus Enhedslisten og SF at sende en lokalplan i høring, som tillader fire punkthuse i 4-6 etager op til 21 meter med en bebyggelsesprocent på 70.

Mindre en 23 minutter efter vedtagelsen af den nye kommuneplan godkendte byrådsflertallet således en meget markant ændring! Endda uden at bare et enkelt byrådsmedlem ville begrunde hvorfor. Selv om jeg efterlyste det på byrådsmødet.

I den tilhørende lokalplan argumenteres der med, at punkthusene tilpasses den eksisterende bebyggelse i Lysbroparken, som ligger ved siden af. Det er noget sludder. I Lysbroparken er der to punkthuse på fire etager, resten er 2-3 etager. Det kan man vel ikke bruge som begrundelse for at bygge i 5-6 etager. Og bebyggelsesprocenten i Lysbroparken en kun 35. Altså det halve af det, som den nye lokalplan tillader.

På byrådsmødet var der flere politikere, som sagde, at de fremover gerne så færre dispensationer fra kommuneplanen. Ikke desto mindre stemte de for denne meget markante ændring. Endda uden at begrunde hvorfor de syntes, at det var en god ide mere end at fordoble byggemulighederne på området.

Sådan et byrådsmøde underbygger meget lærerigt, hvorfor vi i Enhedslisten somme tider omdøber udvalget til Plan-, Dispensations- og Bygherreudvalget.

Og vi må konstatere, at byrådsflertallet mener, at kommuneplaner kun er til pynt.