Konkurrenceudsættelse af to plejecentre

En ubehagelig opgave for Enhedslisten

LeneFruelund01
Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Det har været kendt siden budgettet for 2015 for Silkeborg Kommune blev vedtaget, at Ældre- og handicapudvalget fik pålagt den i Enhedslistens øjne ubehagelige opgave at arbejde med konkurrenceudsættelse af ca. 72 plejehjemspladser. Det er forhåbentlig også kendt, at Enhedslisten er skarp modstander af alle former for udlicitering af offentlige opgaver – også selvom det kaldes konkurrenceudsættelse, og selvfølgelig stemte vi imod budgettet, som dog blev vedtaget af de øvrige partier udenom os og DF.

Hvordan skal man som modstander af udlicitering forholde sig til en sådan beslutning, når den skal udmøntes konkret? Jeg kunne som modstander vælge ikke at blande mig i sagen og lade resten af udvalget træffe alle beslutninger, eller jeg kunne vælge at gå ind i processen. I Enhedslisten har vi valgt at blande os og søge indflydelse, det er nemlig heller ikke Enhedslistens politik at sætte sig med armene over kors.

Det er i budgetforliget besluttet, at kommunen også selv skal byde på opgaven, og i Enhedslisten kan vi selvfølgelig kun være interesserede i, at kommunen bliver i stand til at komme med et godt og kvalificeret bud, så vi har størst mulig chance for selv at forsætte med at udføre opgaven.

Desuden handler det for os i Enhedslisten om at sikre, at hele processen gennemføres på den bedst mulige måde for de ansatte på de udvalgte plejecentre, og sikre at selve udbuddet, som det beskrives i udbudsmaterialet, bliver så velgennemtænkt som muligt. Det handler også om at sikre, at kvalitet og en række andre vigtige parametre kommer til at veje tungere end økonomi, når der skal træffes afgørelse om, hvem der vinder opgaven.

Det drejer sig for os om, at de ansatte på de udvalgte plejecentre involveres maksimalt i processen – også med at beskrive, hvad det er for nogle kvaliteter, de mener, vi skal vægte i et udbud. Der går ca. 1½ år fra nu af før processen er tilendebragt, og til den tid kommer det også til at handle om, hvis ikke kommunen vinder opgaven, at sikre at de ansatte, der ikke kan se sig selv i en ny organisation med en ny arbejdsgiver, får mulighed for at forblive som ansatte i kommunen blot på en ny arbejdsplads.

Der er med andre ord vigtige beslutninger undervejs i hele processen, som også Enhedslisten har en interesse i at øve indflydelse på.