#Kvindebrugdinstemme


Af Charlotte Kold, byrådskandidat

Kvinderådet har udnævnt 3. – 5. november til national kampagneweekend under overskriften ”Stem kvinder ind”. Og det med god grund!

Vidste du, at der i dag kun er seks kvinder i Silkeborgs byråd ud af 31 pladser? Synes du, det lyder som en fair fordeling?

Vi kvinder vil naturligvis ikke have mændene ud af by- og regionsråd, vi vil bare have en mere ligelig repræsentation, så kvinder og mænds ofte forskellige netværk og erfaringer kommer ligeligt i spil. Jeg tror på, at vi er bedst sammen, og at vi sammen kan udrette mere og sammen kan træffe de bedste beslutninger for borgerne i Silkeborg Kommune og Regionen.

Et byråd skal afspejle den befolkning, det træffer beslutninger på vegne af. Kvinder er ikke en minoritet i befolkningen, derfor skal vi heller ikke være det i byrådssalen.

Selv er jeg blevet mødt med en del skepsis i forhold til, om jeg som 30-årig kvinde vil kunne bestride opgaven i byrådet og være mor for min lille datter på 2 år og 5 mdr. Hertil må mit svar være ja. Det skal kunne lade sig gøre, ellers har vi et kæmpe demokratisk problem i vores politiske system. Jeg har en dejlig mand, som støtter mig, og vil tage sig af vores datter. Så ingen grund til bekymring for hendes ve og vel fra min side. Og mon de mandlige kandidater har fået af samme skarpe tunge? Jeg tror det næppe.

Spørgsmålet om demokrati meldte sig også for mig, da jeg forleden aften sad med i paneldebatten til to forskellige vælgermøder. Det første vælgermøde lå inden for normal arbejdstid, her deltog kun ganske få mænd. Til vælgermødet kl. 19 var fordelingen noget anderledes. Her var der længere mellem kvinderne, og gennemsnitsalderen var steget markant blandt deltagerne.

Kvinder tager stadig mest ansvar på de familiemæssige områder. Derfor er det vigtigt, at der sidder lige mange mænd og kvinder i byrådssalen, når der diskuteres lukkedage i institutioner, nedskæringer i ældreplejen, tilbud til forældre på barsel osv.

Vi lever i et fattigt samfund, hvis man skal udråbes til ravnemor for at være politisk aktiv som kvinde med børn!

Til det har jeg kun at sige #Kvindebrugdinstemme

Mød kvindelige kandidater fra Enhedslisten, Alternativet, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Teresa Jørgensen til en debat om de politiske emner, som DU gerne vil tale med dem om.

Søndag d. 5. november kl. 9.45-11.45 afholdes vælgermøde i Sal 3 i Lunden, Vestergade i Silkeborg