Lad handling følge holdning i den lokale folkeskole

Lad os sætte skolerne fri


Af Peter Sig Kristensen, byrådskandidat

I sidste uge kunne vi som læsere af Midtjyllands Avis læse to indlæg fra Venstre og Liberal Alliance om fremtidens skolevæsen i Silkeborg Kommune.

Begge indlæg, forfattet af henholdsvis Jarl Gorridsen og Morten D. Høgh, taler varmt for det lokale selvstyre til skolerne. Ansvar, opgaver og økonomi skal i højere grad ud til skolerne, som skal sættes fri og have lov at være forskellige. Begge indlægsholdere og, formoder jeg, partierne bag ønsker altså decentralisering frem for centralisering i den lokale folkeskole i Silkeborg Kommune. Som 80 % liberal (dokumenteret via Facebook-test i weekenden) kan jeg kun bakke op om den grundholdning: Lad os sætte skolerne fri, og lad de lokale skolebestyrelser i størst mulig grad bestyre de lokale skoler.

Det undrer mig bare, at Liberal Alliance og Venstre på den baggrund stadig står last og brast med den vedtagne skolestruktur i Silkeborg Kommune, hvis væsentligste nye tiltag var centralisering frem for decentralisering – for eksempel i form af de forpligtende skolesamarbejder mellem alle kommunens folkeskoler sanktioneret af politikerne og sammenlængningen af fem selvstændige skoler til to matrikelskoler i den nordlige del af kommunen.

Hvor blev decentraliseringen af i den forbindelse, Jarl Gorridsen og Morten D. Høgh?

Og hvad med Sorring Skoles forældre, som nu – og sandsynligvis også i de kommende år – kæmper med næb og klør for at få lov at bruge det frie skolevalg?

Det havde de ikke behøvet, hvis I i Liberal Alliance og Venstre havde givet de forældre lov til frit at vælge ny overbygningsskole, som I gav forældrene i Gjessø og Grauballe lov til, da I var med til at vedtage den nye skolestruktur.

Stor ros til de to partier for at tone decentralt flag i forhold til Silkeborg Kommunes folkeskole.

Lad nu handling følge holdning!

Også i et valgår, hvor holdning synes at vægte mere end handling.