Lad os parkere bussen et øjeblik…

Et stort tema på sidste uges byrådsmøde om næste års budget var kollektiv trafik.

Det skyldes, at Region Midtjylland varsler besparelser. Det slår hårdt på rigtigt mange lokalsamfund, hvor kollektiv bustrafik er en vigtig del af det lokale trafikmønster.

Vi er helt enige i, at der skal ske noget, og at der skal ske noget hurtigt.

Mit perspektiv er dog dobbelt.

På den ene side skal vi selvfølgelig arbejde for, at borgerne i Sorring, Salten, Tovstrup, Hjøllund med flere ikke mister den sidste mulighed for at komme ud i verden, hvis de ikke kan gå, cykle eller har egen bil.

Men på den anden side skal vi måske også lige vende skråen og sige til os selv, at den kommunalt finansierede offentlige trafik i dag ikke hænger optimalt sammen. Vi kunne godt gøre det lidt smartere med de lokalruter i kommunen, vi selv som kommune finansierer.

For eksempel har alle lokalruterne en tendens til at køre indenfor de gamle kommunegrænser. Måske lokalbussernes dæk punkterer automatisk, hvis de kører over en sådan grænse?

Efter det eftersyn skal der sandsynligvis prioriteres flere penge til den kollektive trafik.

I den tidligere Them Kommune har vi for eksempel for tiden, udover tre regionale busser, kun en enkelt bybus til Gjessø. Efter nytår, hvis den regionale besparelse står igennem, vil den kollektive trafik i samme område alene bestå af en bybus til Gjessø og en regionalbus, som betjener Them og Bryrup.

To regionalruter vil være pistvæk.

Måske det ville give mening, med en ny bybus til Them-Salten eller en forlængelse af bybus 4, som nu går til Virklund? Eller måske kunne bybus 10 køre rundturen Silkeborg-Gjessø-Them-Salten-Virklund-Silkeborg i stedet for Silkeborg-Gjessø-Silkeborg? Der er flere muligheder.

Det ville være på tværs af de gamle kommunegrænser, men det kan vel også lade sig gøre.

Det ærgerlige er, at det hele skal gå alt for stærkt i og med, at regionens besparelser slår igennem til nytår. Vi har således alt for travlt nu, og det bliver en stresset proces, men det kan vi dog ikke kun give regionen æren for. Selvom det er på mode at skælde ud på regionerne.

Den “ære” må vi også selv tage på os; vi kunne have fået fingeren ud noget før. Det gælder både mig og andre.

For vi vidste jo egentlig godt, de kom, besparelserne.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten