Lene Fruelund: Derfor stemte jeg for besparelser på Sundheds- og Ældreområdet

Som det fremgår af MJA idag har Sundheds- og Ældreudvalget på et møde onsdag truffet beslutning om besparelser for ca. 12 mio. i 2020. Jeg har sikkert sat en vis legemsdel i klaskehøjde, når jeg oplyser, at jeg har part i denne beslutning. For i Enhedslisten siger vi, at vi ikke stemmer for forringelser, men det har jeg så gjort i denne situation, for nogle af forslagene rummer en forringelse, som borgerne kommer til at mærke – ikke alle forslag, men nogle. Bl.a. afskaffelse af klippekortene på plejehjemmene. Klippekortsordningen blev indført i 2017, og den gang kunne kommunerne søge om penge til at indføre ordningen. Silkeborg fik penge til at indføre ordningen, og den har været en succes. Siden er ordningen blevet reduceret, og jeg har stemt imod reduktionen begge gange, men altså ikke nu.

Har man fulgt med i den lokale avis her sommeren over, ved man, at udgifterne på Sundheds- og Ældreområdet langt overstiger den budgetramme, som udvalget har fået. Det er ikke fordi udvalget har sløset med brug af penge, der er ikke sket serviceudvidelser, men der er kommet flere og mere ressourcekrævende opgaver til. Det burde så udløse ekstrabevillinger, men det har det ikke gjort, bl.a. fordi kommunen ligesom andre kommuner er underlagt et loft over, hvor mange penge vi må bruge på driften. Overskrider kommunerne samlet dette loft, får vi populært sagt en bøde. Bøder er trælse, man får ikke noget af værdi for en bøde, så det handler om at undgå bøder, det tror jeg, vi alle kan være enige om.

I mandags traf et flertal i byrådet en beslutning om, at forsøge at nedbringe den samlede budgetoverskridelse, i et forsøg på at undgå at skulle betale en bøde. Det førte til et krav fra flertallet om, at alle andre udvalg end Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget her resten af året skal reducere deres driftudgifter med et givet beløb, bl.a. skal Børn- og Ungeudvalget spare 9,9 mio. Samtidig var der en forventning om, at Sundheds- og Ældreudvalget på et ekstraordinært møde i går ville træffe beslutning om konkrete besparelser.

Selvom vi sammen med Socialdemokratiet stemte imod pålægget til de andre udvalg om at træffe beslutninger om besparelser, så er vi underlagt denne beslutning. Det betyder også, at selvom vi sammen med S f.eks. har flertal i BUU, kan udvalgsflertallet ikke bare sige, at de ikke vil være med til at finde de 9,9 mio. og dermed underkende byrådsflertallets beslutning. Politik fungerer jo ikke på den måde, at beslutninger man ikke er enige i, kan man bare lade være med at følge. Man kan kæmpe og argumentere imod, men når beslutningen er truffet, er der ikke mere at gøre.

Jeg kunne selvfølgelig have stemt imod f.eks. forslaget om at fjerne klippekortet fra de ældre på plejecentrene, det var blevet vedtaget alligevel med resten af udvalget mod min stemme, og jeg havde haft rene hænder. Når jeg så stemte for, var det for at tilkendegive – især overfor Børne- og Ungeudvalget – at når et byrådsflertal har besluttet, at pålægge dem en meget svær spareøvelse på grund af en kraftigt budgetoverskridelse i Sundheds- og Ældreudvalget, så må også jeg bidrage, selvom det er meget svært.

Jeg vil i denne forbindelse også sige, at problemerne med økonomien ikke er løst med disse besparelser. Hvis budgetrammen for Sundheds- og Ældreudvalget ikke forhøjes med noget der ligner 30 mio. til budgettet for 2020, så står vi 1. januar med endnu en spareøvelse, der vil være betydeligt mere indgribende, f.eks. nedlæggelse af pladser på daghjem og plejehjem, reduktion i rengøring fra hver 3. til hver 4. uge eller tilsvarende dramatiske forringelser. Det ønsker jeg ikke at være med til, så det vil vi forsøge at få til at indgå i budgetforhandlingerne.

Med venlig hilsen

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KL’s Socialudvalg

Tlf. 5194 4453