Lene Fruelund for en afsluttende bemærkning

Glædelig jul og godt nytår til alle borgere her i Silkeborg. Jeg er smerteligt opmærksom på, at nogle borgere, trods mine ønsker, næppe får den glædeligste jul. Det handler ikke alene om Coronasmitten, men også om de afledte effekter af den. Og det handler desuden om de nedskæringer på ældre- og socialområdet, som har forringet vilkårene for borgere, der er afhængig af kommunal hjælp. Det har været uendeligt trist at læse avisen her den sidste måneds tid – påbud både i hjemmeplejen og på plejehjem, og alvorlige rapporter fra pårørende og medarbejdere, som samstemmende sender alarmerende signaler om ting, der langt fra fungerer, som vi vel alle kunne ønske os.

Som politiker har jeg et ansvar, når jeg har været med i otte år og har siddet i udvalg omhandlende netop de ældre, handicappede og socialt udsatte. Jeg kan ikke varme mig ved, at jeg og mit parti har argumenteret og stemt imod de nedskæringer, som et stort byrådsflertal har stemt for og gennemført.

Virkeligheden i dag, som konsekvens af Corona og økonomiske nedskæringer, er langt værre, end jeg har haft fantasi til at forestille mig, den ville blive. Det gør det faktisk svært at forlade byrådsarbejdet – selvom jeg har set meget frem til det. For det forekommer urimeligt at to nye udvalg, hvor de fleste udvalgsmedlemmer ikke har indsigt i områderne (eller byrådsarbejdet overhovedet), skal påtage sig at forhindre en total kuldsejling af ældreomsorgen og samtidig forhindre, at socialområdet også ender som forsidestof, fordi dette område også er under et stort pres. Der påhviler de 17 genvalgte byrådsmedlemmer med en ny borgmester i spidsen et stort ansvar for at sikre de to udvalg en ordentlig start.

Det er både godt og skidt, at disse triste historier fra ældreplejen er kommet frem i avisens spalter. Når pressen sætter spot på problemer, har ledelse og politikere en tilbøjelighed til hurtigere at reagere og forsøge at gøre noget ved problemerne. Men samtidig har beretningerne også den konsekvens, at færre får lyst til at arbejde indenfor området, og det er et gevaldigt problem, for manglen på personale er jo en væsentlig årsag til problemerne. Enhedslisten har foreslået, at der ved konstitueringen af det nye byråd skulle nedsættes et såkaldt §17 stk.4 udvalg til at arbejde med rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne. Et sådant udvalg skulle bestå af såvel nogle politikere men især af folk udefra med viden om og ideer til, hvordan vi kan tiltrække flere medarbejdere til området og uddannelserne og fastholde de medarbejdere, vi allerede har. Dette forslag vandt ikke gehør under konstitueringsforhandlingerne, men det står det nye byråd frit for alligevel at nedsætte et sådant udvalg straks i det nye år, for situationen skriger på hurtig handling.

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Socialudvalget

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KKR og KL’s socialudvalg