Lene Fruelund revser byrådet for urimelige besparelser på handicapområdet

Lene Fruelund havde sat en sag om besparelser på voksenhandicapområdet på dagsordenen på byrådsmødet d. 29-10. Socialudvalgets flertal besluttede på sit møde nemlig tidligere i oktober en række besparelser, som hun ikke kunne stemme for, og hun bad derfor om at få sagen på byrådets dagsorden.

På byrådsmmødet forklarer Lene Fruelund, at en væsentlig årsag til at pengene ikke rækker i virkeligheden er fordi kommunen benytter en demografiudvikling, altså en forudsigelse om antallet af handicappede, som er ALT for lav. Desuden gennemgår og revser hun besparelsesforslagene på området, der hver og et har konsekvenser for nogen af kommunens svageste borgere og / eller dem som passer på dem.

Se Lene Fruelunds stærke tale via dette link, som fører dig direkte til starten af hendes tale på dette punkt:

https://silkeborg.kommune-tv.dk/watch/3017?t=0h24m19s

Hun siger blandet andet:

“Når det er byrådet, der fastlægger de økonomiske rammer for udvalgets arbejde, så må det også være byrådet og ikke kun udvalget, der tager ansvaret, når rammerne er helt håbløst for snævre, og der skal ske besparelser – eller budgettilpasninger, som det fint kaldes,”
siger Lene Fruelund, og fortsætter
“Vi har nogle målsætninger i Silkeborg, som hele byrådet har vedtaget, der siger, at vi skal fastholde og udvikle velfærden og videre at alle har ret til et godt liv, og vi har en værdimarkør, der lyder, at vi skal have fokus på de mest sårbare. Men det skulle vise sig blot at svare til en skåltale.”

Byrådet var langt selvom sagen om hvorvidt et nyt Svømmecenter skal opføres som en selvejende institutionen, eller om det skal være et kommunalt Svømmecenter, alligevel ikke kom til debat, fordi beslutningen blev udsat. Enhedslisten havde ellers tidligere anmodet Økonomi- og Erhvervsudvalget om at lave et temamøde, hvor alle forhold af betydningen for beslutningen kunne blive belyst, og hvor byrådsmedlemmer kunne få lejlighed til at stille alle mulige og umulige spørgsmål. Det mente ØKE åbenbart ikke var et godt forslag, for de sendte sagen direkte på byrådets dagsorden. Men da SF foreslog det samme på byrådsmødet, var der pludselig lydhørhed overfor det. Og således blev det.