Lidt større respekt ønskes

Man må forvente et mindstemål af respekt for de foreninger og borgere, som forholder sig til kommunale planer

IMG_2070_lille
Læserbrev af Bente Fuglsbjerg

Det er deprimerende at læse i Midtjyllands Avis, hvor lidt respekt formanden for plan, miljø- og klimaudvalget, Jarl Gorridsen (V), har for den lovfæstede ret, Danmarks Naturfredningsforening og andre borgere har til at komme med indsigelser mod kommunale planer.

Det virker som om, Jarl Gorridsen mener, det kun er til besvær, at kommunen skal overholde nogle lovfæstede krav til beskyttelse af vores natur, når kommunale planer skal vedtages.

Når man i kommunen vælger at give dispensation for gældende miljølovgivning og vedtagne planer, udlægger man det som om, det er sund fornuft.

Når borgere og naturfredningsforeningen rejser sager eller kommer med indsigelser mod lokalplaner, udlægges det som chikane, retsmisbrug, obstruktion, misforstået magtdemonstration og ren galimatias.

Man kan have forskellig holdning til, om vi skal bygge i højden, og i hvor stor udstrækning vi skal betragte endnu ikke bebyggede arealer i Silkeborg by som huller, der skal fyldes ud eller som åndehuller for dyr og mennesker.

Men man må dog forvente et mindstemål af respekt for de foreninger og borgere, som forholder sig til kommunale planer, sætter sig ind i ofte vanskelige sagsagter og kommer med indsigelser.

Jarl Gorridsen er meget ambitiøs m.h.t. at få så mange projekter som muligt sat i søen og bane vejen for lokalt initiativ med mindst mulig hensyntagen til natur og miljø.

Lidt større engagement kunne ønskes, når man ser på lokalplaners mål for til bæredygtigt byggeri, nulenergihuse, vedvarende energi mm. Kravene til disse ting er nærmest ikke eksisterende.

Det kommer da heller ikke bag på mig efterfølgende at læse, at Mads Rørvig, MF for Venstre, bakker op om Jarl Gorridsens udtalelser. Han vil rejse sagen i Folketinget og vil arbejde for ændring af lovgivningen og nævner et gebyr på 10.000,- kr. for rejsning af fredningssager, og at klager ikke skal have opsættende virkning.

Det er, hvad vi kan forvente, hvis der kommer et borgerligt flertal efter et folketingsvalg.

Der er al mulig grund til at kridte skoene, hvis vi mener, der fortsat skal være et mindstemål af hensyntagen til miljø, klima og natur, når kommunale planer skal vedtages.