Løkke har lettet skatten for 14 milliarder kroner


Af Jørgen Madsen

Selvom der har været meget postyr om ”historisk store skattelettelser” i den lille VLAK-regering, så er det faktisk lykkedes regeringen at sænke skatten med 14 mia. kr. siden 2015, viser en ny opgørelse, som tænketanken Cepos har lavet for Børsen.

Samtidig vurderer SKAT, at alene landets små og mellemstore virksomheder tilsammen selv har sat deres skat ned med andre 14 milliarder kroner! Halvdelen som følge af snyd og resten ved fejl og manglende kendskab til reglerne. Det er det, SKAT kalder for ”skattegabet”: Forskellen mellem det, virksomhederne ifølge reglerne bør betale, og det de rent faktisk betaler i skat.

Ud af de samlede skatteindbetalinger på 998 milliarder kroner i 2017 kom kun omkring 60 milliarder kroner (cirka 6%) fra selskabsskatten, så de 14 manglende milliarder svarer til ca. en fjerdedel af den indbetalte selskabsskat. Det er trods alt mange penge, som kunne gavne fællesskabet rigtigt meget.

For sammenligningens skyld har jeg lånt nogle tal fra Ugebrevet A4.

Virksomhedernes manglende skattebetaling på 14 milliarder kroner er næsten dobbelt så meget, som statskassens udgifter til landets dagpengemodtagere.

Eller:

  • mere end dobbelt så meget, som vi bruger på vores erhvervsuddannelser,
  • omkring fire gange så meget, som vi bruger i den aktive beskæftigelsesindsats
  • 34 gange mere end det koster at drive Arbejdstilsynet (men det er der nu også sparet vanvittigt meget på AT!)

Fortsæt selv listen over ting, som vi i fællesskab kunne få for 14 milliarder kroner.

Det er ikke nogen hemmelighed, at den faldende “regelefterlevelse” blandt virksomhederne er sket i en periode, hvor man har rundbarberet skattevæsenet. Det er gået udover kontrolindsatsen, så risikoen for at blive opdaget er blevet mindre. Der er kort sagt blevet flere virksomheder og færre ansatte i SKAT til at kontrollere dem. Samtidig er antallet af mindre virksomheder, der fravælger at få revideret deres regnskaber næsten tidoblet siden 2010, så der i 2016 var 112.552 virksomheder, der ikke blev kigget over skulderen af en revisor.

Men det er ikke kun de mindre virksomheder, som selv sætter deres skat ned med mange milliarder. De store multinationale kan også være med. Virksomheder som Burger King, Q8, Philips, Aldi, Arriva og Kellogg’s har ikke betalt selskabsskat siden 2012, hvor de åbne skattelister blev tilgængelige.

Hvis alle betalte den skat, som de skal eller burde gøre, så ville der være rigeligt råd til en god overenskomst på det offentlige område.