Løkke og Haarder bør genoverveje

Uskøn tuskhandel i Flensburg


Af Christian Juhl, MF

Det har vakt berettiget harme, at Sydslesvigs driftsikre og vellidte generalkonsul, Henrik Becker-Christensen, skulle fyres i regeringens uskønne tuskhandel om at omorganisere ministerposterne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen besluttede hen over hovedet på mindretallet i Sydslesvig, at Bertel Haarder skulle have et fratrædelsesjob som generalkonsul i Flensburg.

Det er sikkert foregået efter bogen – rent juridisk. Og regeringen har et flertal i folketinget, godt nok kun på én stemme. Men noget skønt syn er det ikke. Personligt er jeg meget uenig.

Hvis beslutningen skal ændres kan det ske ved at statsministeren besinder sig og omgør beslutningen. Det kan naturligvis også ske ved at Bertel Haarder genovervejer, siger pænt nej tak og dermed bevarer den store respekt, han indtil nu har haft for sit lange parlamentariske liv.

Jeg tror, at det kan ske ved, at vi alle, klart og sagligt, giver beslutningstagerne besked om vores holdning.

Jeg tror, at eftertanke i regeringen og omegn vil være meget nyttig for mindretalsarbejdet og det gode samarbejde på tværs af både partierne og grænsen.

Glædelig og eftertænksom jul til alle.