Lokalplaner udenfor skiven

Det gamle byråd tog trekvart galt.

Det må være en rimelig konklusion at drage nu næsten et år inde i den nye byrådsperiode, når jeg som byrod kigger igennem de i alt 43 nye lokalplans-sager, som Plan- og Vejudvalget har behandlet i 2018.

I hele 32 af de 43 sager, svarende til tre ud af fire af sagerne, er der således i de nye lokalplaner indeholdt ændringer af kommuneplanen, vedtaget sidste år i juni.

Så det gamle byråd må jo have ramt forbi skiven?

Sat på spidsen kan borgere, som nu er naboer til en af de nye mange lokalplaner, altså kun regne med kommuneplanen i en fjerdedel af tilfældene. Det er ikke imponerende, når nu kommuneplanen bliver  markedsført som den aftale omkring planlægningen af vores kommune, som vi som borgere, politikere og kommune er enige om, er det gældende afsæt for nye lokalplaner.

At den aftale gang på gang bliver udfordret af de nye lokalplaner, kan for eksempel betyde en anden trafikbelastning (typisk større) af et lokalområde, en anden byggehøjde (typisk højere) hos de kommende naboer, et andet antal af nye borgere (typisk flere) i et nærområde eller en ændring af naturens størrelse (typisk mindre).

Som det for eksempel er tendensen i nylige sager fra blandt andet det centrale Silkeborg, Lysbro og Sejs-Svejbæk.

Det kan selvfølgelig også tænkes, at det ikke er det gamle byråd, den er trekvart gal med?

Men mere det nye byråd, som i for høj grad tager bestik efter bygherrer og udviklere frem for de naboer og den natur, som de nye lokalplaner grænser op til.

Jeg tager gerne selv ansvar i det nuværende byråd frem for at give det gamle byråd skylden for ikke at følge med tiden, da de vedtog kommuneplanen sidste år.

Borgerne skal i højere grad kunne tage kommuneplanen for gode varer.

Vi går som byråd i mange tilfælde for langt med vores tillæg til kommuneplanen

I øvrigt viste min gennemgang af de 43 nye lokalplaner, at kun syv af sagerne har adresse udenfor 8600 Silkeborg. Det peger i retning af, at vi skal have løftet blikket fra motorvejen som eneste vej til vækst i kommunen, så vi kan få øje på hele kommunen.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten