Må jeg anbefale borgmesteren at trække stikket?

I en interessant artikel i lørdags i Midtjyllands Avis står Silkeborg Kommunes borgmester blandt andet citeret for følgende:

“ Særligt på Facebook er der tale om en polariseret debat, som jeg bliver trist af. Lige nu er det Fredensgård-projektet, der er debat om.”

Jeg kan sagtens genkende billedet af det nævnte sociale medie.

Men for mig opvejer fordelene ved Facebook, det at komme i dialog med mange mennesker, ulemperne ved en mange gange alt for polariseret debat.

Lad mig i den forbindelse komme med en anbefaling til borgmesteren:

Træk stikket, og lad være med at bidrage eller læse med, når Facebook bliver for skinger. Det plejer at gå ret hurtigt over, og måske endda hurtigere, hvis man lader være med at bidrage til festlighederne.

Et nyligt eksempel bekræftede for eksempel mig i, at det er en god tilgang. Her fik jeg i den verserende debat om Gudenåens vand følgende ord med på vejen på Facebook af et par byrådskolleger, iøvrigt fra borgmesterens eget parti:

– gør grin med byrådet og beboerne langs åen,

– tror, at hans kolleger i Byrådet er uoplyste og mangler indsigt,

– vil ikke respektere flertallet

– skammelig brug af standsningsretten, til skade for alle langs Gudenåen

Så lad det ligge, hr. borgmester. Selvom det er svært, når man får en voldsomt medfart på de sociale medier, til tider endda fra vores fælles kolleger.

Det er et godt råd fra en kollega, Som trods talrige pandefinker, ørefigner, blå øjne, brækkede næser, kindheste og kæberaslere – verbale selvfølgelig – stadig finder, at sociale medier er en gave til lokaldemokratiet.

Fordi de sociale medier får flere med i demokratiet.

Peter Sig Kristensen

Byrådsmedlem i Silkeborg Kommune for Enhedslisten