Mere tid sammen, mindre arbejdsløshed

Stressede børnefamilier skal have ret til at arbejde mindre. Det vil samtidig give arbejde til nogle af de mange, der søger et. 

johanne_lille

Tusindvis af danskere leder med lys og lygte efter et job. Samtidig er en række børnefamilier så pressede af arbejde, at de er ved at knække midt over.

Med et nyt familieudspil vil Enhedslisten afhjælpe begge problemer på én gang.

Lad os deles om fritid og arbejde

– Hvorfor skal børnefamilier være ved at gå midt over af stress, travlhed og overarbejde, mens tusinder af andre står med næsen mod ruden og prøver at få en plads på arbejdsmarkedet? spørger politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen.

– Hvis vi giver børnefamilie ret til orlov eller nedsat tid, vil vi på én gang give familierne mere tid og ro og samtidig skabe plads til flere på arbejdsmarkedet. Det er en fordel for alle parter.

Konkret foreslår Enhedslisten, at forældre til børn i førskolealderen skal have ret til at gå på deltid og hæve supplerende dagpenge ved siden af. Dertil kommer bedre adgang til forældreorlov, bedre barselsrettigheder til begge forældre og ret til fri på børns og nærtstående pårørendes sygedage.

Ret til gode børneliv

Familieudspillet handler ikke blot om at fordele arbejdspres, men også om at sikre bedre børneliv, understreger den politiske ordfører.

– Det er også helt nødvendigt, at vi får bedre kvalitet i vores børnehaver og vuggestuer. Samtidig med at vores børn er flere og flere timer i daginstitutioner, er der blevet mindre og mindre pædagogisk personale til at sikre en god, tryg og udfordrende hverdag, siger hun..

Derfor vil Enhedslisten med udspillet indføre minimumsnormeringer, der sikrer et vist antal voksne pr. barn i daginstitutionerne. Partiet vil ligeledes give fødende rettigheder til en tryg fødsel og barsel. Men først og fremmest skal udspillet give tid:

– Når mange familier føler sig stressede, og et stort antal familier siger, at de ville gå ned i tid, hvis de havde råd, så er det grund til at stoppe op. Til at spørge os selv, hvad det er for et samfund, vi er ved at skabe for vores børnefamilier.

Du kan læse hele Enhedslistens familieudspil her (åbnes i nyt vindue).