MF Jakob Sølvhøj ser på konsekvenserne af Ghettopakken for Silkeborg

Enhedslistens Folketingsmedlem Jakob Sølvhøj, valgt her i Silkeborg, har mandag været på besøg i boligområdet Lupinvej-Resedavej som med ‘Ghettopakkens’ vedtagelse har fået stemplet “udsat”. Det stempel kan få alvorlige konsekvenser for ikke bare beboerne i området men for kommunen som helhed. Stemplet betyder nemlig, at der i daginstitutionen ‘Blæksprutten’ på Resedavej fra 2020 ikke må være mere end 30% af børnene, der kommer fra det “udsatte” boligområde, og i dag kommer næsten alle børnene fra boligområdet. Jakob Sølvhøj besøgte Blæksprutten sammen med byrådsmedlem Lene Fruelund og fik en snak med lederen om mulige løsninger på den problematik.

“Besøget har bekræftet mig i, at Enhedslisten har ret i sin antagelse om, at vedtagelsen kan føre til lukning af daginstitutioner, som ellers er velfungerende, som Blæksprutten er,” siger Jakob Sølvhøj. Blæksprutten er normeret til 110 børn fra 0-6 år. Loven medfører at der fremadrettet kun må indskrives knap 1/3 af børnene fra boligområdet i institutionen, mens resten skal henvises til institutioner andre steder i kommunen. ”Jeg kan forstå, at I her i Silkeborg i forvejen har udfordringer med at få etableret daginstitutionspladser til mange nye tilflyttere, så det vil selvfølgelig gøre den opgave endnu sværere, hvis I bliver nødt til at lukke Blæksprutten, fordi børn fra lokalområdet ikke kan få en plads der, og forældre, der bor andre steder i kommunen, ikke ønsker at tage mod et tilbud i Blæksprutten, men foretrækker et tilbud i deres eget lokalområde,” udtaler Jakob Sølvhøj

Jakob Sølvhøj blev efter besøget i Blæksprutten mødt af Safir og Faduma. Faduma er en af de meget aktive bydelsmødre, der gør en ufattelig stor indsats for at bedre integrationen og formidle oplysning til mange af vores nye medborgere, som er kommet hertil som flygtninge fra meget anderledes kulturer. ”Jeg er imponeret over den energi og det engagement som kvinderne her udviser for at hjælpe med integrationsopgaven, en uvurderlig indsats, som de yder frivilligt og ulønnet,” siger Jakob Sølvhøj.

Afslutningsvis mødtes Jakob Sølvhøj med lederen af den boligsociale indsats Helhedsplanen, Mia Butler, for at høre lidt om det store arbejde medarbejderne udfører til gavn for både integrationen men også for at imødegå mange af de problemer, man ser i andre store boligområder rundt om i landets større byer.

”Besøget har bestyrket mig i, at det er en social indsats, og et lokalt engagement, der skal til for forbedre integrationen og ikke nogle af de tvangsforanstaltninger, som den såkaldte Ghettopakke indeholder. Jeg bed især også mærke i troen på at indsatsen bærer frugt, hvis vi også formår at anerkende at selv små fremskridt er skridt i den rigtige retning. Det er altid godt at mødes med folk, der har fingrene i bolledejen, det giver altid inspiration til arbejdet på Christiansborg,” slutter Jakob Sølvhøj.