Mundlamme folkepartister støtter nedskæringer

Dansk Folkeparti stemte mod Enhedslisten m. fl.’s forslag uden argumentation


Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem

På byrådsmødet i mandags havde Enhedslisten, Socialdemokraterne, SF og Radikale stillet et forslag om, at Silkeborg Byråd skulle fremsende et forslag til Kommunernes Landsforenings delegeretmøde i marts. Ikke et meget radikalt forslag, som går imod det, som er kommet fra KL’s ledelse, for eksempel fra Martin Damm, som er både formand og Venstremand. Tværtimod var der tale om en opbakning til de protester, der er kommet fra KL mod regeringens ”omprioriteringsbidrag”, som går ud på at konfiskere en procent af kommunernes økonomi, hvorefter regeringen kan vælge at lade nogle af pengene flyde tilbage til kommunerne til øremærkede formål.

Ud over forslagsstillerne bakkede byrådets to løsgængere forslaget op. Venstre og Konservative derimod stemte imod. Ikke fordi de var uenige i indholdet. De sagde i hvert fald, at de også er modstandere af, at regeringen vil sætte det kommunale selvstyre ud af spil og bestemme, hvad vi må bruge skatteborgernes penge til. De syntes bare, at det ville være udemokratisk, hvis de delegerede på KL’s delegeretmøde ville pålægge KL’s ledelse at stå fast på de udtalelser, den selv er kommet med.

Efter min mening er det en lidt underlig demokratiopfattelse, at det skulle være udemokratisk og mangel på tillid, at de delegerede fra kommunerne udtrykker opbakning til ledelsen. Men såvel borgmester Vindum som viceborgmester Borch Olsen deltog i debatten, før vi gik til afstemning. Den ros skal de have. Så alle partier og løsgængere havde en mening om regeringens omprioriteringsbidrag og tog faktisk afstand fra, at den ganske lille regering konfiskerer knap 35 millioner kr. i Silkeborg Kommunes kasse.

Næh hov, der manglede da et parti! Dansk Folkeparti sagde ikke en lyd. På trods af alle deres forsikringer om at være ”den lille mands” talerør, havde Dansk Folkeparti ingen mening om dette indgreb, som får store konsekvenser for kommunernes mulighed for at yde den nødvendige, borgernære service. En konfiskation som i et eller andet omfang skal bruges til skattelettelser, og som betales med besparelser på især børn og unge. Ikke et pip kom der fra medlemmerne af Dansk Folkeparti. De stemte bare imod forslaget.

Og det er jo ikke, fordi de ellers er mundlamme. Punkt 12 på byrådets dagsorden handlede om, at Enggaard pludselig har fået lyst til at ”forære” Torvet tilbage til byens borgere. Det affødte fem indlæg fra Dansk Folkeparti, med en samlet taletid på over 16 minutter.

Sådan kan man jo prioritere sin indsats i byrådet.