Nedrustning og international solidaritet er vores svar

Læs Christian Juhls tale ved påskelørdags fredsmarch i Flensburg

Påskelørdag drog en håndfuld fredsaktivister til Flensburg for at deltage i den årlige påskemarch for fred, som arrangeres af partier, bevægelser og kirkelige samfund. En af talerne var Christian Juhl (MF) – og her er, hvad han sagde:

“Militarisering af Europa – og USA’s enegang rundt i verden, er skræmmende. Trump i USA fører en meget aggressiv udenrigspolitik: Den ene dag affyres 59 missiler i Syrien, den næste dag sendes flådestyrker mod Korea, og i torsdags sprængte USA i Afghanistan den største bombe siden 2. verdenskrig. At gå med i NATO, når Trump er præsident, er som at tage med i en bus hvor chaufføren er fuld, sagde en god ven fra Sverige forleden til mig. Og han har ret.

Vi har brug for at FN og Folkeretten overtager styringen – ikke ustabile præsidenter. Trump og USA forlanger, at NATO-landene skal hæve deres militærbidrag til 2 % af BNP. De 22 EU-lande i NATO, har givet et tilsagn om at nå dette mål. Tyskland ligger på niveau med Danmark på 1,2 % af BNP til militær. Hvis vores lande skal opruste til 2 %, vil det koste milliarder af euro – som vil blive taget fra social velfærd og fra landenes fattigste.

Hverken konflikterne i Ukraine, Syrien, Libyen eller Afghanistan kan løses med militære midler. Konflikterne er politiske, og skal løses med politiske midler.

Forbud mod atomvåben
Det er forkasteligt at en række europæiske lande har sagt nej til FNs initiativ for globalt forbud mod atomvåben. Ban Kii Moon igangsatte som en af sine sidste opgaver dette initiativ.

Ni lande har atomvåben – USA, Rusland, Kina, Indien, Pakistan, Frankrig, Storbritannien, Israel og Nordkorea. De råder tilsammen over 15.000 atomsprænghoveder – nok til at ødelægge kloden mange gange.

123 lande stemte for initiativet i FN, der er det mest visionære og vidtgående forslag i mange år. 38 lande stemte NEJ –  herunder Tyskland og Danmark.

Verdens fattigste svigtes
Indsatser, der skal forebygge kriser og krige, får mindre opmærksomhed end oprustning. Mens landene opruster militært og fylder våbenindustriens lommer, skærer de samme lande i udviklingsbistanden til 3. verden.

Der bliver færre og færre penge til at bekæmpe sult, sygdom og analfabetisme og til at hjælpe næsten 70 millioner mennesker, som lige nu er på flugt. Det er hykleri, når politikere siger, at det er bedst at hjælpe nærområderne – hvis ikke de sender de nødvendige midler til flygtningene.

Jeg besøgte i marts den store Kakuma-flygtningelejr i Kenya med 180.000 flygtninge. FN har her ikke mulighed for at sørge for de nødvendige fødevarer, medicin, telte og skoler. FN har 60 % af de penge, der skal bruges for at holde flygtningene i live. Medlemslandene betaler ikke de beløb til FN, som de har lovet. Det er derfor ikke mærkeligt, at mennesker prøver at komme til Europa for at overleve.

Det er opmuntrende at se, at borgere i Flensborg og i Danmark trodser regeringers politik, hjælper og byder mennesker på flugt velkommen. Tak Flensborg. Tak Venligboere i Danmark

Nordiske initiativer
Jeg vil gerne dele de nyeste initiativer, som vi tager i Skandinavien, med jer.

Vi fra de venstregrønne partier i Nordisk Råd foreslog i forrige uge at gøre Norden til en atomvåbenfri zone. Vi støtter den tyske udenrigsminister Steinmeiers initiativ i OSCE om at indlede forhandlinger om en ny multilateral aftale for oprustningskontrol i Europa. Målet er at både Rusland og NATO skal afstå fra oprustning og fra offensive øvelser i Østersøområdet.

Det er godt for freden og sikkerheden i Europa, at Finland og Sverige forbliver militært alliancefrie og afviser fuldt medlemskab af NATO. Vi ønsker, at de nordiske lande bidrager til aomvåben-nedrustningen. Et konkret skridt er at erklære Norden som atomvåbenfri zone.

Vi vil styrke FNs arbejde for fred og sikkerhed. Vi ønsker, at de nordiske lande forbereder og træner samarbejde, som kan bruges til fælles fredsbevarende indsatser under FN-mandat.

Forandring kommer nedefra
Vi appellerer her fra Flensborg og fra andre fredsinitiativer i påsken til venner, kolleger og familier om at styrke initiativer for fred og nedrustning. I alle byer skal vi få fredsgrupper og initiativer til at vokse frem.

”Det nye sker, når du, der er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande dig” var den danske forfatter og fredsaktivist, Carl Scharnbergs slogan. Lad os gøre det til vores.

Overalt skal råbet lyde til Angela Merkel og Lars Løkke Rasmussen: I er på forkert kurs. Vend om.

Vejen til en sikker og fredelig verden er nedrustning, solidaritet med verdens fattigste og verdens flygtninge, –  og venskab over grænser.”