Nedskæringsbudget

Det forenede Byrådsparti påstår, at de har tilført 4,1 mio. kr. til Socialudvalget.

Virkeligheden er, at først har de taget 3,7 mio. kr. som en del af ”reduktionskataloget”, så der er reelt kun tale om 0,4 mio. Til gengæld gennemfører de en generel 1% besparelse fra 2022, og så er vi i minus igen.

Det var også meningen, at der skulle spares 0,9 mio. kr. på værestederne. Det blev trukket tilbage efter en utrolig flot indsats fra brugerne af værestederne. Det skal de have masser af ros for. Tak for det.

Enhedslisten har hele tiden peget på, at Socialudvalgets område er voldsomt underbudgetteret. Det forenede Byrådsparti siger, at Socialudvalget ikke har styr på pengene og bare har at overholde budgetterne.

Den seneste budgetopfølgning til Socialudvalget viste, at der er udsigt til et merforbrug i 2020 på 21,5 mio. kr. Det er en forværring på 9 mio. kr. siden opfølgningen før sommerferien, som langt overvejende skyldes en tilgang af borgere med lovkrav på hjælp.

F.eks. 7,6 mio. kr. i udgifter til otte borgere, som alle er i udenbys botilbud, 1,7 mio. kr. på forsorgsområdet, som følge af tilgang til området, 0,7 mio. kr. i ekstra udgifter til borgere med særlig komplekse behov, der skal have støtte udover den normale normering på egne institutioner og 1,4 mio. kr. i udgift til STU-elever (Særligt Tilrettelagt Undervisning) i udenbys tilbud.

Selv om der kommer en besparelse på 3,7 mio. kr. og en tilførsel på 4,1 mio. kr. i 2021, så står Socialudvalget stadig med et forventet overforbrug på over 20 mio. kr. i 2020, og ingen forudser, at det bliver mindre i fremtiden.

Med andre ord: Socialudvalget kan se frem til allerede i januar at skulle finde nye besparelser, hvis budgettet for 2021 skal overholdes.

Socialudvalget har længe ønsket et botilbud med 24 handicapboliger, så handicappede borgere ikke behøver at flytte ud af kommunen for at få en bolig. Det koster 45 mio. kr. at bygge. Til gengæld sparer Silkeborg Kommune en halv mio. kr. pr. borger; altså en besparelse på 12 mio. kr. om året. Investeringen er tjent hjem efter mindre end fire år, og derefter forbedres Socialudvalgets budget med 12 mio. kr. om året.

Enhedslistens budgetforslag fjerner besparelserne på socialområdet og fastholder de 4,1 mio. kr. ekstra. Og vi vil arbejde benhårdt på fremover at sikre budgetter i balance; ikke ved besparelser, men ved investeringer.

Jørgen Madsen
Byrådsmedlem for Enhedslisten