Nobelkomiteen viser vej


Af Christian Juhl, MF

Det er en god beslutning, Nobelkomiteen har taget.

En organisation som arbejder for at atomvåben skal forbydes, har fået Nobels Fredspris. Nobel-komitéen har tidligere givet prisen til flere krigsforbrydere.

I år går prisen til organisationen ICAN, der arbejder for et globalt forbud mod atomvåben.

Nu må den danske regeringen gå i tænkeboks. Den må indse, at det var forkert at stemme imod det atomvåbenforbud, som 122 lande stemte for i september i FN.

FN-beslutningen tænder håb om at slippe for det våben, der kan udslette alt liv på kloden. Det eneste land, som har brugt atombomben er USA. Nemlig over Hiroshima og Nagasaki. USA er aldrig blevet gjort ansvarlig for det,  som vel er verdens største krigsforbrydelse. Tværtimod får USA, med opbakning fra NATO-landene, lov at spille verdens politibetjent.

USA har pålagt alle NATO-lande at stemme imod atomvåbenforbudet i FN. USA vil ikke have et atomvåbenforbud. De videreudvikler stadig på atomvåbnene, så de bliver mere effektive og brugbare i krig. USA påberåber sig retten til at bruge atomvåben som førsteslagsvåben, en holdning som rigtig mange lande har taget afstand fra i debatter om atomvåben.

Den danske udenrigsminister har sagt, at regeringen er imod FN-forbudet, fordi atomvåben er et vigtigt afskrækkelsesvåben for NATO, og dermed for Danmark. Den danske regering siger, de er tilhængere af fred, men de sender gang på gang landet i krig, når USA beder dem om det.

Medlemskab af NATO gør os ikke tryggere. Medlemskab af NATO betyder, at vi ikke kan føre en selvstændig udenrigspolitik uden atomvåben og uden at deltage i angrebskrige.

Danmark bør være alliancefrit og basere sin udenrigspolitik på at fremme fred og nedrustning.

  • Vi skal arbejde aktivt for at forbyde atomvåben, ligesom vi gjorde med kemiske våben og klyngebomber
  • Vi skal satse på forebyggende indsatser og bidrage til at kriser og konflikter ikke bliver til krige
  • Vi skal øge udviklingsbistand, nødhjælp og det civile beredskab
  • Vi skal omlægge vores militær, så vi stærkere kan indgå i FNs fredsbevarende styrker
  • Vi skal uddanne mennesker til  at kunne indgå i internationale, ikke-militære  konfliktforebyggende og konfliktskabende aktiviteter sammen med de andre nordiske lande, der i mange år har styrket denne kapacitet.

Det vil være det bedste bidrag, vi kan give til en tryggere verden.