Noget vokser – andet beskæres

Mens alt i naturen vokser og står i flor og solen skinner, har jeg de sidste to dage siddet til møde i henholdsvis Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget for at lave en indstilling til budget 2021 for de to udvalg.

Det endte med den gammelkendte sang: Alle undtagen Enhedslisten.

Begge udvalg har kæmpet med budgetoverskridelser i flere år. Ikke fordi vi i udvalget ikke magter at styre drift og økonomi, men fordi byrådsflertallet år efter år ikke øger bevillingerne i samme takt, som opgaverne øges. Der er en stigning – ikke kun i Silkeborg men på landsplan – i tilgangen af borgere til de specialiserede socialområde og handicapområdet, det presser budgettet i Socialudvalget. Sundheds- og Ældreudvalget presses selvfølgelig at det stigende antal ældre, men også af at borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne og har brug for hjemmesygepleje, og generelt lever vi længere (det er jo skønt) men mange lever med indtil flere kroniske sygdomme, som fordrer en indsats fra den kommunale hjemmepleje. Det er umuligt at fastholde et serviceniveau, når omfanget af opgaver stiger mens bevillingsniveauet fastholdes.

Når der indgås budgetaftaler i Silkeborg byråd, fastslås det altid, at udvalgene skal overholde deres budgetter, BASTA! Men det kan jo ikke lade sig gøre uden nedskæringer, når bevillingerne ikke følger med udviklingen i opgaver. Begge udvalg har derfor månedlige budgetopfølgninger, og stort set også månedlige drøftelser af besparelsesforslag, som på byrådsswahili hedder “korrigerende handlinger”. Det er dræbende for mit engagement uafladeligt at skulle forholde sig til besparelser, fordi den budgetmæssige ramme er alt for snæver, og samtidig hører vi fra øvrige byrådsmedlemmer, at udvalgene bare skal sørge for at overholde deres budgetter.

Jeg har argumenteret for, at begge udvalg indstiller et budgetforslag, som tager udgangspunkt i, at vi skal kunne fastholde det nuværende serviceniveau – ikke noget med forbedringer, bare fastholdelse. Desværre var jeg alene med den indstilling, mens resten af medlemmerne i de to udvalg har indstillet et budgetforslag, som ingen forventer kan overholdes uden nedskæringer. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at resten af byrådet ville være med til at bevilge de penge, som der skal til for at fastholde serviceniveauet, men så ville det stå klart, at man ikke bare kan forlange budgetoverholdelse uden selv at pege på, hvor serviceniveauet skal reduceres.

Sådan endte det som sagt ikke, og derfor er jeg ikke med til at indstille budget 2021 for hverken Socialudvalg eller Sundheds- og Ældreudvalg.

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Socialudvalget

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KKR og KL’s socialudvalg