Nu går SF åbenbart ind for Nordskovvej

Et enigt vej- og trafikudvalg fastholder – ifølge den lokale avis – forslaget om naturødelæggelsen

nordskovvej_lille
Af Mikael Hasle

Lige siden den konservative udvalgsformand, Frank Borch, fremlagde forslaget om at pløje en gennemfartsvej ned gennem vores smukke Nordskov, har der været massiv modstand mod den vanvittige ide blandt mange silkeborgensere – og især på venstrefløjen. Den modstand er lige blevet svækket en lille smule.

På mandagens møde fastholdt et enigt udvalg – herunder SF’s Hans Okholm – nemlig forslaget til naturødelæggelse, da udvalget på kommunens vegne skulle svare på de indsigelser, Naturstyrelsen har indsendt til VVM-redegørelsen. Dermed har SF rettet ind og accepteret den plan, partiet i valgkampen lovede at kæmpe imod.

Naturstyrelsens indsigelse har især koncentreret sig om de truede dyrearter, der har habitat i det område, der bliver ødelagt af den projekterede vej. Eksempelvis lever der kæmpesalamander og damflagermus, og foranstaltningerne til beskyttelse af dem har kommunen ikke – ifølge Naturstyrelsen – sandsynliggjort vil være effektive. Udvalgets svar på Naturstyrelsens sønderlemmende kritik af et dårligt stykke arbejde er, at man vil nedsætte hastigheden på vejen til 50 km/t i aften- og nattetimerne! Bilerne går med andre ord frem for alt – og udvalgets bilismefikserede fantasi har ikke rakt videre end til en hastighedsnedsættelse. Det er for sølle!

Vi har en udvalgsformand – og desværre også et enigt udvalg – der ved festlige lejligheder lovpriser Silkeborgs enestående natur, som han (de) mener er et vigtigt aktiv, når kommunen skal tiltrække turister. Så vigtigt, at naturen altså skal ødelægges, så de kørende trafikanter kan komme ud og se den.

Absurd …