Nu må det være nok!

De aktive brugere af Medborgerhuset Toftebjerg har i mange år arbejdet for, at det var dem, der skulle bestemme medborgerhusets fremtid – men politikerne vil noget andet

JørgenMadsen04
Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem

I mange år har de aktive brugere af Medborgerhuset Toftebjerg arbejdet for, at det var dem, der skulle bestemme medborgerhusets fremtid. Siden sidste byrådsvalg har de (og vi andre) troet, at det slag var vundet. At de havde fået 12 mio. kr. til at renovere Toftebjerg.

At de byrådspolitikere, som vil være verdensmestre i nærdemokrati, havde taget til efterretning, at den beslutning ligger bedst hos de frivillige, som har opbygget et godt og aktivt miljø omkring Toftebjerg.

Men nej. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ved bedst.

Og de vil have Medborgerhuset flyttet til Them Centret.

Og for at sikre sig opbakning til deres plan, har KFI-udvalget undladt at invitere de brugere, som leverer liv og indhold i bygningen, til deres workshop. I stedet inviteres de handlende ved Torvet, som naturligt nok gerne vil have flere kunder i deres butikker.

Jeg vil ligesom formanden for bestyrelsen for Medborgerhuset Toftebjerg sige: – Det er beskæmmende og helt ude i hampen!

Det ser ud til, at udvalgsformand Gitte Willumsen (eller måske hele KFI-udvalget?) og forvaltningen har et problem med at tage en ordentlig dialog med brugergrupper. Først gik det galt med Rampelys og Kedelbygningen, og nu går det så galt med Medborgerhuset Toftebjerg.

I Enhedslisten har vi den opfattelse, at de aktive borgere i Them, der bruger Toftebjerg, også er dem, der har mest forstand på, hvad der er bedst i denne sag.

Og når de igennem flere år har peget på en renovering og helst også en udbygning af Toftebjerg, så må det være sådan. Så er det ikke i orden at begynde forfra, fordi der er kommet nye med i KFI-udvalget.

Så vi vil kraftigt opfordre Gitte Willumsen og Leif Sønderup til at ændre formålet med workshoppen til at handle om Toftebjergs fremtid. Og til at huske at invitere brugerne med!