Nye løsninger til kollektiv trafik


Af Lykke Dahlén, byrådskandidat

Den kollektive trafik i Silkeborg bliver ivrigt debatteret i valgkampen. Nogle foreslår færre busser i Silkeborg by og flere busser længere ud i kommunen i stedet. Alle er enige om, at det er uholdbart med store busser, der kører mere eller mindre tomme rundt, mens gymnasieeleverne skal kæmpe sig til en plads i busserne til Oslovej. Enhedslisten har foreslået, at vi skal nytænke hele den kollektive trafik sammen med regionen og løse opgaven sammen – og ikke hver for sig. Borgere fra lokalsamfund, pendlerrepræsentanter og andre med gode idéer skal være aktivt med –  for det handler om borgernes behov.

På TV2 Østjyllands hjemmeside, kan man læse, at SF også har været i tænkeboks. Ifølge hjemmesiden foreslår SF at nedlægge busser til fordel for en biltjeneste, hvor man via en app kan finde frem til en chauffør. Det ligner en lokal udgave af Uber. Vi undrer os over, hvorfor SF smider principperne om god, kollektiv trafik og gode arbejdsvilkår over bord, og vi spekulerer på, om det er ny SF-politik.

Forslaget giver ikke megen mening.  En app med tilfældige, private chauffører er endnu en lappeløsning og garanterer ikke, at de unge kan møde til tiden på uddannelsen, eller at Jensen kan overholde tandlægeaftalen. Mange forældre vil sikkert også være tilbageholdende med at lade børnene fragte i privatbil af hvem som helst.

Vi er alle kede af at se store, tomme busser.  Men, kære SF, det vil vi gerne være med til at finde gode løsninger på. Vi kunne for eksempel kigge til Sønderborg og deres landsbybusser eller på samkørsel. Vi kunne investere i en bedre telebus- og fleks-taxa-løsning. Vi kunne samtænke skolebusdriften med andre formål, vi kan anskaffe nogle mindre busser, og indtænke teknologi som apps.

Hvorfor lukke Uber ind ad bagdøren uden at få løst problemet for borgerne?