Nytårsstatus

Nytårshilsen fra Enhedslisten Silkeborgs byrådsgruppe

Lene Fruelund og Jørgen Madsen

Året 2015 er snart slut. Om det har været et godt eller dårligt år, er der nok delte meninger om. Men vi er ikke udelt begejstrede i Enhedslisten, som I nok kan regne ud.

Vi er selvfølgelig glade for, at Enhedslisten igen gik frem ved Folketingsvalget d. 18/6, og at vi fik et nej til afskaffelse af retsforbeholdene i EU d. 3/12. Glædeligt er det også, at der kom en klimaaftale i hus i Paris her tidligere i december. Men samlet set kan disse positive hændelser ikke helt opveje de elendigheder, vi har oplevet, siden Venstre tabte valget men vandt regeringsmagten. Inhuman flygtningepolitik, udvidelse af landsbrugets ret til at svine og genindførelse af fattigdomsydelser er nok de mest markante og alvorligste beslutninger på den landspolitiske arena. Hertil kommer en finanslov, der lægger op til besparelser i kommunerne, idet regeringen vil stjæle ca. 7 mia. kr fra kommunerne de kommende år frem mod 2019. Nogle af pengene kommer måske tilbage til kommunerne, øremærkede til bestemte områder, men når kommunerne skal finde pengene vil det betyde besparelse på alle kernevelfærdsområder fra daginstitutioner over folkeskoler til ældre og handicappede.

På den lokale scene har året overordnet været bestemt af landspolitikken. Det har været vores andet år i byrådet, og det er ikke længere nyt for os. Der er selvfølgelig ikke tale om, at vi sikrer revolutionerende nybrud i lokalpolitikken, men på nogle områder, er det vores opfattelse, at vi har sat os spor. Vi fik et enigt byråds opbakning til et beslutningsforslag, hvor vi tilkendegiver, at vi som kommune ikke ønsker at handle med virksomheder, der placerer deres overskud i skattely. Vi har sat spot på, at også Silkeborg kommune havde sagsbehandlet mod gældende lovgivning i sagen om gensidig forsørgerpligt, og dermed gjort en aktiv indsats for at sikre de berørte kontanthjælpsmodtagere, at 4 mio. blev efterbetalt – her har ikke mindst Enhedslistens folketingsgruppe støttet op ved at rejse sagen landspolitisk. Vi har ved gentagne gange at påpege lokalplaners manglende fokus på bæredygtighed fået forvaltningen og Plan- Miljø- og Klimaudvalget til at benytte det såkaldte bæredygtighedsværktøj, når lokalplaner skal vurderes. Vi er ikke i mål med hensyn til lokalplaners bæredygtighed, men det er et skridt på vejen.

Der er meget andet, vi også har bidraget til, som de færreste umiddelbart lægger mærke til, for blot at nævne to ting: De flygtninge, der kommer her til kommunen får en anstændig etableringsydelse og en pc – sidstnævnte måtte vi ganske vist rykke for flere gange, før beslutningen blev ført ud i livet. Vi har været med til at sikre ledige fortsat ret til betalt uddannelse (den såkaldte kompetencegaranti), da retten var tæt på at blive sløjfet i foråret.

Det blev heller ikke i 2015, at Enhedslisten var med i et budgetforlig. Vi havde forslag om flere midler til primært folkeskolen og ældreområdet, men alle andre stemte imod og indgik et forlig, som vi ikke kunne være med i, hvis vi skulle stå ved vores politiske holdninger og visioner.

Det mest opløftende i 2015 set fra Enhedslistens side, vi har oplevet her i kommunen, er resultatet af den omfattende debat, der har været om et skolestrukturforslag. Vi var fra starten modstandere af forslaget og fik efterhånden følgeskab af otte andre fra byrådet. Fra starten var der i forældre- og lærerkredse stor skepsis mht. om høringsprocessen overhovedet ville ændre noget nævneværdigt på forslaget. Vi opfordrede dem til ikke at give op på forhånd. Det er vores grundholdning, og var det således også i denne sag, at byrådet ikke nødvendigvis har de rigtige svar på alle spørgsmål. Vi ønsker at være åbne og at være i dialog med borgere, som på en række spørgsmål har en mere konkret viden, end vi har, og vi vil også høre på dem, når de har en anden indstilling til en sag, end vi har. Vi er indstillet på at lytte og blive klogere, og det har vi insisteret på, at de andre ’byrødder’ også burde være. I sagen om skolestrukturen er det lykkedes. De mange forældre og andre med et engagement i folkeskolen har gjort en ihærdig indsats – de har ikke kun haft en holdning, men de har også handlet, og det har givet resultater. Vi ønsker de mange aktive tillykke med resultatet af deres indsats, og håber de fortsat engagerer sig, når vi efter nytår skal til at indhente forslag til den kommende skolestruktur.

Når Ældre- og Handicapudvalget efter nytår skal i gang med at drøfte en plan for fremtidens plejecentre i kommunen, håber vi også på et stort engagement fra borgere og medarbejdere, så vi på dette område også kan ende med at træffe beslutning om en fremtidsplan, som borgerne føler, de har aktier i.

Vi ser frem til et nyt år, hvor vi kan udbygge vores dialog med borgerne, både når det handler om konkrete sager, men også når det drejer sig om de mere overordnede beslutninger som f.eks. det kommunale budget.