Om at tale Silkeborg op eller ned – eller om at være ærlig

Åbent brev til budgetforligspartierne i Silkeborg og de to løsgængere

LeneJørgen02
Af Lene Fruelund og Jørgen Madsen, byrådsmedlemmer

Det forlyder ofte i byrådssalen, at ”vi er i Silkeborg gode til at tale tingene ned” eller, der kommer en opfordring til nu at forsøge at ”tale tingene op”. Det sidste skal vi da lige love for, at budgetforligspartierne/kommunale kommunikationsmedarbejdere er i fuld gang med. Nu vil vi ikke tale noget ned, vi vil blot gerne have, at tingene får deres rette placering, hvad budgettet for 2016 angår.

Når der på kommunens hjemmeside står om budgetforliget, at ”der er flere penge til ældre og sårbare borgere” så er det i den grad en omskrivning af de faktiske forhold, som falder langt uden for hvad markedsføringslovgivningen tillader af anprisninger af produkter og varer. Vi kunne overveje at få ombudsmanden til at se på sagen, hvis han ikke var optaget af at undersøge, om Inger Støjberg har misinformeret i sine annoncer i udenlandske dagblade ved at give mangelfulde oplysninger

Det er beregnet, at friplejehjemmet, som åbner til november i Kjellerup vil påføre ældreområdet en merudgift på 8,4 mio. Det er et beregnet beløb, som selvfølgelig kan svinge lidt afhængig af, hvor hurtigt plejehjemmet fyldes op, men det er i den størrelsesorden. Hvis denne merudgift ikke tilføres ældreområdet, skal pengene til Friplejehjemmet hentes fra andre områder på kontoen, f.eks. mindre tid i hjemmeplejen eller nedskæringer på de kommunale plejehjem. Når området i budgettet for 2016 tilføres 5 mio. og ikke 8,4 mio., er der således en alvorlig risiko for, at der vil komme besparelser på andre områder indenfor ældreomsorgen i 2016. Videre på kommunens hjemmeside står: ”Desuden disponeres ældremilliarden med 14,8 mio. kr. til ældreområdet.” Som om der er tale om en tilførsel af nye ekstra penge, men det er jo penge, som de sidste to år har været disponeret og brugt på at forbedre rengøringen, forbygge ensomhed, øget bemanding på plejehjem i ydertimerne mm., så det giver ikke flere penge til ældreområdet. At der i forvejen er sat færre penge af på budgettet til ældreområdet end det forventes, der bliver brugt i 2015, fører selv sagt uundgåeligt til nedskæringer i løbet af 2016 – bare vent og se!

På børne- og familieområdet var der forslag i budgetudkastet om nedskæringer for 7,2 mio. i 2016 sammenlignet med 2015. Nedskæringer, som får konsekvenser for nogle af de mest udsatte og sårbare børn, nedskæringer, som på sigt bliver til ikke bare økonomiske- men også sociale udfordringer. Når budgetforligspartierne ved at tilføre budgettet for 2016 3 mio. – altså under halvdelen af behovet – bryster sig af, at der er flere penge til sårbare borgere, så er der tale om en omskrivning af virkeligheden.

Havde der på kommunens hjemmeside i stedet stået ”der er flere penge til ældre og sårbare borgere, end der var afsat i første budgetudkast, men der er dog stadig tale om besparelser på områderne”, så havde det været retvisende.

Vildledning eller politisk spin? Set med vores øjne er det i hvert fald usmageligt.