Overflødige parkeringspladser

Vi skal have styr på fordelingen af p-pladser


Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem

I Enhedslisten mener vi ikke, at det er en god ide at plastre Silkeborgs midtby til med parkeringspladser, når der samlet set er rigeligt allerede.

Så måske skulle vi lave en forening, ”Jyder mod overflødige p-pladser” sammen med Frank Borch Olsen.

Det skal bare være på et ordentligt grundlag. Og det mener vi ikke, at det er, hvis man betragter hele midtbyen under et, som Cowis rapport gør.

Skal kunder og beboere på det kommende Søtorv parkere i Estrups Gård eller Bios Gård?

Det er ikke troværdigt, at byrådsflertallet i forbindelse med parkeringskælderen under Torvet argumenterede med, at kunderne i Enggaards (måske) kommende butikscenter skal kunne gå tørskoet fra deres biler til butikkerne, og så nu, hvor det drejer sig om Søtorvet, skruer ned for kravene til parkering til et stort supermarked og et stort antal boliger.

Parkeringspladserne ved rådhuset og Jyske Bank er fyldt i arbejdstiden, og alle er vist enige om, at pladserne mellem Søvej og Langsø skal nedlægges og erstattes af et søbad. Der er heller ikke for mange pladser på Papirfabrikkens store p-plads. Og nedlægges de 189 p-pladser mellem Kvickly og Shell/Cirkel K, får Musikteateret et problem, hvis publikum ikke kan finde ledige p-pladser i nærheden.

Vi mener ikke, at det er holdbart at tro på, at der vil kunne ske en form for dobbeltbelægning af parkeringspladserne på Søtorvet, så kunderne i Kvickly kan bruge de samme pladser, som beboerne i de nye huse, mens de er på arbejde. De skal have nogle meget lange arbejdsdage, hvis det skal kunne matche butikkernes åbningstider. For ikke at tale om weekenderne.

Vi opfatter ændringen af p-normen, som Vej- og Trafikudvalget lægger op til, som et forsøg på at gøre det muligt for AP Pension og andre bygherrer at slippe for at etablere tilstrækkeligt med parkeringspladser på grundlag af en rapport fra Cowi, som efter vores opfattelse ikke kan bruges i denne argumentation.

Men hvis vi kan blive enige om, at dele midtbyen op i passende bidder, hvor der er tilstrækkeligt med p-pladser i hvert område, så vil vi gerne være med til at ændre på p-normen.

Det vil betyde forskellige krav i forskellige dele af bymidten, men det vil bare afspejle de reelle behov. Og det er i orden.

Der skal være de parkeringspladser, der er brug for; hverken mere eller mindre. Og helst under jorden.

Oven i alt dette kommer muligvis Museum Jorn ved bredden af Silkeborg Langsø. Hvor skal de mange tusinde gæster, som skal bære det projekt, parkere henne?