Placeret eller parkeret?


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Det er en noget trist føljeton, Midtjyllands Avis har skrevet om de to unge fyre Kristian og Brian, som ikke har fået mulighed for at vælge det uddannelsessted, som de og deres forældre mener bedst tilgodeser de unge menneskers behov, potentiale og drømme for en uddannelse. Andre unge på deres alder har flere muligheder for at vælge uddannelse efter evner og interesser.

Men ifølge avisen finder handicap- og psykiatriafdelingen og borgmesteren i Silkeborg Kommune, at de to er velplacerede! Hvilket ord at bruge. Placeret eller parkeret?

Både denne og tidligere regeringer har et mål om, at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det mål når man ikke ved at placere eller parkere de unge på en uddannelse, hvor de ikke føler, de mødes med de rette udfordringer, og ikke føler, de får lejlighed til at dygtiggøre sig inden for det felt, hvor deres interesser og evner ligger. STU-Silkeborg rummer rigtig gode tilbud til unge med særlige behov, men stedet kan ikke tilgodese alle unge, og her er i hvert fald to, som ikke oplever, at de får det rette uddannelsestilbud.

Stod det til mig, så blev den afgørelse, som kommunen har truffet, straks ændret. Men det står ikke til mig, så der er ikke andet at gøre, end at håbe, at Klagenævnet for Specialundervisning hurtigt træffer en afgørelse, der giver de unge mennesker medhold, så de efter sommerferien kan komme videre med en uddannelse på Ny Havredal og dermed dygtiggøre sig, så de kan få et godt liv og senere kan bidrage med deres evner og energi til vores samfund.