Plads til alle – på et mere rummeligt arbejdsmarked

Enhedslisten fremlægger forslag om et mere rummeligt arbejdsmarked med plads til 25.000 flere

Jakob02_400
Af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat

Det skal kunne betale sig at arbejde, lyder det ustandseligt fra Dansk Arbejdsgiverforening og deres politiske venner, når de skal begrunde deres forslag om at forringe kontanthjælp og andre ydelser til mennesker, der står uden arbejde. Det klinger hult, for reelt er der vel ingen, der for alvor tror, at vejen til beskæftigelse for mennesker, der er marginaliseret på arbejdsmarkedet, skabes gennem ringere ydelser. Lavere ydelser giver ikke flere job, kun mere fattigdom.

For de mange tusinde kontanthjælpsmodtagere, der står uden arbejde, er problemet først og fremmest, at der ikke er job at få. Der mangler helt generelt arbejdspladser, og har man i en årrække været sat uden for arbejdsmarkedet eller har nedsat arbejdsevne, ja så er det mere end vanskeligt at finde arbejde. Derfor har Enhedslisten fremlagt et forslag til, hvordan vi over de næste tre år kan gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt og etablere 25.000 nye job.

Enhedslistens arbejdsmarkedsudspil indeholder fem konkrete punkter, der skal skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Et af forslagenes er oprettelsen af en offentlig fleksjob-virksomhed efter svensk forbillede. Sverige har gennem mange år haft den statslige socialøkonomiske virksomhed Samhall, hvor mere end 21.000 medarbejdere med nedsat arbejdsevne tilbyder tjenester lige fra rengøring og ejendomsvedligeholdelse til logistik og produktion på normale markedsvilkår. Enhedslisten foreslår, at man opretter er lignende virksomhed i Danmark.

Foruden dette forslag indeholder udspillet initiativer som en isbryder-ordning for udsatte ledige, solidarisk udligningsordning for fleksjob, styrkelse af de social-økonomiske virksomheder samt flere sociale klausuler ved offentlige kontrakter. Fælles for alle forslagene er, at de ansatte i de nyetablerede job skal aflønnes med almindelig overenskomstmæssig løn. Det er nemlig vigtigt, at etablering af et mere rummeligt arbejdsmarked ikke fører til et pres på de almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Forslagene, der kan ses nærmere beskrevet på Enhedslistens hjemmeside indebærer kun en begrænset offentlig merudgift, fordi de ekstra udgifter modsvares af besparelser på andre offentlige udgifter og øgede skatteindtægter.