Planer skal være til at stole på

Der har i den senere tid været en del frustrerede læserbreve i Avisen fra borgere i Voel, Lysbro og ikke mindst Sejs-Svejbæk, kulminerende med en leder af Bent Nørgaard i fredagsavisen. Temaet har været den manglende troværdighed i kommunale lokalplaner og kommuneplanen. Det kan jeg godt forstå. Der skal være mulighed for at ændre i planer. Det er klart.

Men i Silkeborg Kommune sker der hele tiden ændringer i kommuneplanen, som sjovt nok altid medfører tættere og mere byggeri, højere byggeri, byggeri på områder, som var udlagt til andre formål; aldrig det modsatte. Borgernes tillid til kommunal planlægning er med god grund slidt helt ned. Det skyldes både politikerne og den kommunale forvaltning.

Det allermest oplagte eksempel, som jeg kender, drejer sig om et byggeri af punkthuse ved Herningvej i Lysbro. Kommuneplanen tillod byggeri i to etager. Samtidig med at byråd og forvaltning arbejdede med at forberede en ny kommuneplan, behandlede det daværende Plan, Miljø og Klimaudvalg et tillæg til den gamle kommuneplan, som tillod byggeri i seks etager. Tyve (20!) minutter efter at byrådet vedtog den nye kommuneplan, vedtog det på samme møde også et tillæg til samme kommuneplan, som gav tilladelse til seks etager i stedet for to. Det var ikke fordi, byrådet ikke vidste, at det var i modstrid med sig selv. Det fremgår altid af dagordenen, hvis en lokalplan strider imod kommuneplanen. Så det det var med vidt åbne øjne!

Lige nu forbereder Teknik- og Miljøafdelingen en sag til Plan- og Vejudvalget, hvor et område i Lysbro kan risikere at blive udsat for 90 lejligheder. Et område som igennem de seneste tre kommuneplaner har været udlagt til rekreativt område på trods af forsøg på at udlægge det til boligbyggeri. Teknik- og Miljøforvaltningen påstår, at det er ifølge et politisk ønske, at det nu bliver udlagt til byggeri. Det passer ganske enkelt ikke. Det ved Plan- og Vejudvalget godt, men de har ikke stoppet det. Nu risikerer beboerne på Lysbrovænget at få trafikken til yderligere 90 boliger ad det lukkede vænge, som de troede kun skulle være adgangsvej for dem. Borgerne i Lysbro risikerer at miste endnu et grønt og rekreativt område. Fauna- og vildtpassagen fra et meget artsrigt skovområde, Funder Krat bliver definitivt afskåret fra Lysbroskoven.

Planlægning i Silkeborg består i at ændre vedtagne planer ligeså snart en driftig bygherre kommer med en pose penge og en plan.

Jørgen Madsen

Enhedslisten Silkeborg