Praktikpladskatastrofe skal forhindres

Coronakrisen ser ud til at få dybt alvorlige konsekvenser for mange af de unge, der har valgt at tage en erhvervsuddannelse. I marts måned blev der kun indgået halvt så mange uddannelsesaftaler som i samme måned sidste år. I enkelte brancher er nedgangen på ikke mindre end 90 procent. Tusindvis af elever og lærlinge vil stå uden en praktikplads om ganske kort tid, hvis der ikke handles politisk.

I den situation har den borgerlige opposition netop valgt at fremsætte forslag om at stoppe arbejdsgivernes indbetaling til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB, der er den helt afgørende kilde til finansiering af praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Står det til de borgerlige, skal arbejdsgiverne midt i en gigantisk praktikpladskrise skære deres bidrag ned med 1,7 milliarder kroner. Det får de ellers ofte gentagne appeller om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, til at klinge hult.

Argumentationen for at fritage arbejdsgiverne for betaling i resten af 2020 er, at der har ophobet sig en milliardstor egenkapital i AUB. Det er ganske rigtigt et problem, der skal gøres noget ved, men løsningen er ikke at spare samtlige arbejdsgivere for udgiften til at oprette uddannelsespladser. Vi skal tværtimod bruge nye og opsparede midler målrettet til at etablere praktikpladser, hvis vi skal undgå en praktikpladskatastrofe, der kan presse tusindvis af unge ud af deres uddannelse.

Står det til Enhedslisten, skal der investeres i flere praktikpladser nu. AUB midlerne skal aktiveres ved at øge refusionen til de arbejdsgivere, der i den kommende tid opretter nye praktikpladser. Der skal gives en femcifret bonus for hver ny praktikplads, som det er foreslået af fagbevægelsen og foreningen af små og mellemstore virksomheder. Vi skal samtidig forbedre de økonomiske vilkår for de elever og lærlinge, der henvises til en skolepraktik. Til gengæld skal vi da ikke belønne de virksomheder, der lader stå til og ikke løfter deres uddannelsesansvar.

Jakob Sølvhøj, uddannelsesordfører og gruppeformand for Enhedslisten i Folketinget