Projekt Fredensgård – Fake News

Jeg er overbevist om, at alle skrivende medarbejdere på MJA ikke ønsker at kolportere falske nyheder. Men det kom alligevel tæt på i artiklen d. 2/5 om projektet for Fredensgård ved Torvecentret. I artiklen beskrives projektet, som om det allerede er vedtaget i byrådet, og at det er op til A. Enggaard, hvornår han går i gang med at realisere det. Sådan forholder det sig ikke.

At der skal ske noget med området, tror jeg alle borgere er enige i, men det er ikke sikkert, at alle er enige med A. Enggaard om, hvad der skal ske.

Da et nyt Torvecenter (heldigvis) blev skrinlagt, lagde A. Enggaard fint ud med at holde ekstraordinært åbent i det nedlagte Torvecenter for at tage imod borgernes idéer til, hvad der skal ske. Der kom mange borgere med 100-120 idéer. Det kunne man læse i MJA d. 19/4 og 24/4 2018. Her kunne man i tekst og billeder se, at der blev arbejdet med et åbent gårdmiljø med plads til bl.a. Streetfood. Af artiklen fremgår det, at flere borgere havde tilkendegivet et ønske om et endnu mere åbent gårdmiljø med tættere tilknytning til Torvet, end skitsen som Årstidernes Arkitekter præsenterede. Der var i skitsen et boligtårn på 17 etager, som nogle borgere ønskede flyttet og andre ønskede helt væk.

“Det har været meget givtigt og positivt at have idémøderne” udtalte projektleder Hans Christensen til MJA og tilkendegav, at man ville arbejde videre med det.

Og hvad er der kommet ud af dette arbejde: Hvis vi ser skitsen i MJA, som det nu ser ud, er der i hvert fald ikke blevet åbnet op for en forbindelse mellem Torvet og gårdmiljøet – tværtimod, og der står ikke nævnt noget om hverken denne forbindelse eller Street Food. Og hvad med det boligtårn, som flere ønskede at flytte eller fjerne? Ja det ligger stadig, hvor det lå men er blevet 5 etager højere!

Ole Jul fra A. Enggaard siger i MJA “Vores primære fokus er at lave noget, som Silkeborg bliver glad for, og som passer ind i bybilledet. Vi har ingen interesse i at lave et projekt, som der ikke er lokal opbakning til.”

Spørgsmålet er, om Silkeborgenserne bliver glade for dette massive projekt med 22 etager boligtårn. Det kan A. Enggaard og Årstidernes Arkitekter finde ud af, hvis de er lige så modige som Anders Dam, da han satte Jyske Banks højhusprojekt til debat og afstemning ved et kæmpe borgermøde i Søholt, der blev direkte transmitteret via nettet så borgere også kunne følge med hjemmefra. Det sluttede med en afstemning. Og som noget helt utraditionelt, fulgte Anders Dam borgernes indstilling. En sådan lydhørhed er vi ikke forvente med i Silkeborg.

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten