Ret til ferie og fritid for alle borgere

Læserbrev af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat for Enhedslisten i Silkeborg og Lene Fruelund, byrådsmedlem og medlem af ældre- og handicapudvalget i Silkeborg for Enhedslisten

jakob_farve_lille

Der er nu gået 10 måneder, siden Kommunernes Landsforening meddelte landets kommuner, at de ikke må opkræve borgere med handicap brugerbetaling for ledsagelse. Dermed blev der sat en stopper for en årelang ulovlig praksis, hvor mange borgere, der er helt afhængige af ledsagelse, når de skal på ferie eller deltage i fritidsaktiviteter, selv havde betalt udgiften.

I Silkeborg var praksis, at kommunen betalte ledsagelse til fem dage, resten måtte borgeren selv betale. De fem dages ledsagelse betaler kommunen fortsat, men det rækker langt fra, når det skal dække alt fra et weekendophold i sommerhus over Sølundfestival til egentlig ferie.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i september foreslog Enhedslistens byrådsmedlemmer, at der blev afsat yderligere 2 mio. til at hæve serviceniveauet en smule, men det blev desværre ikke vedtaget.

At det står værre til i flere andre kommuner er ingen trøst. I følge FN’s handicapkonvention – som Danmark naturligvis har skrevet under på – står, at vi er forpligtet til at sikre borgere med handicap lige ret til at leve i samfundet med samme valgmuligheder som andre. Det lever kommunerne ikke op til.

Lytter man til de pårørendes og personalets organisationer, står det skidt til. Skarpest siges det af de pårørendes organisation, LEV, der taler om 5.000 udviklingshæmmede, der er ”indespærret” af kommunerne.

Når mange kommuner tilsyneladende lader stå til i stedet for at sikre, at botilbuddene tilføres ressourcer, kan det have flere årsager, men først og fremmest handler det om økonomi. Det er en prioritering, der kan forklares, men den kan til gengæld ikke forsvares.

Det er helt uacceptabelt, at flere tusinde borgere med udviklingshæmning ikke kan få den nødvendige ledsagelse til at tage på ferie eller deltage i kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter. Derfor har Enhedslisten i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2015 fremlagt forslag om, at alle borgere med handicap skal have et retskrav på ledsagelse, så de sikres en ret til ferie og fritid. Et retskrav, der naturligvis skal følges op af den nødvendige tilførsel af økonomi til kommunerne.

Forslaget er ét af en række forslag, der skal bringe handicappolitikken tilbage på sporet, så Danmark kan leve op til Handicapkonventionens forpligtelser. Det skal vi have råd til, og det har vi råd til.